MHRF-försäkringen
Lista medlemsklubbar - Blekinge län Lista medlemsklubbar - Dalarnas län Lista medlemsklubbar - Gotlands län Lista medlemsklubbar - Gävleborgs län Lista medlemsklubbar - Hallands län Lista medlemsklubbar - Jämtlands län Lista medlemsklubbar - Jönköpings län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kronobergs län Lista medlemsklubbar - Norrbottens län Lista medlemsklubbar - Skåne län Lista medlemsklubbar - Stockholms län Lista medlemsklubbar - Södermanlands län Lista medlemsklubbar - Uppsala län Lista medlemsklubbar - Värmlands län Lista medlemsklubbar - Västerbottens län Lista medlemsklubbar - Västernorrlands län Lista medlemsklubbar - Västmanlands län Lista medlemsklubbar - Västra Götalands län Lista medlemsklubbar - Örebro län Lista medlemsklubbar - Östergötlands län
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Riksdagspolitiker, myndighetschefer och en minister trängdes hos MHRF och Transporthistoriskt nätverk i Almedalen

[2016-07-08 13:07] Foto: Göran Schüsseleder, MHRF. Motorhistoriska Riksförbundet deltog för åttonde året i rad i Almedalsveckan. Tillsammans med Transporthistoriskt nätverk hade MHRF en större monterplats på Holmen i Visby hamnområde. Med hjälp av Gotlands veteranbilklubb kunde MHRF visa flera spännande fordon, bland annat Bengt Brolins Messerschmitt Kabinenroller från 1956 och klubbens Volvo LV 60 tankbil av årsmodell 1931. Dessutom tre fina bilar till de numera traditionella baksätesdebatterna där MHRF klämde in riksdagspolitiker.   Måndag 4 juli debatterade Sten Bergheden (M), Bengt Eliasson (L), Jan Lindholm (MP) och Isak From (S) det rullande kulturarvet och sysselsättningen i baksätet av en Ford från 1947.   Tisdagen den 5 juli diskuterade Penilla Gunther (KD), Per Lodenius (C), Ida Karkiainen (S) och Aron Emilsson (SD) det rullande kulturarvet och samhällsnyttan i baksätet av en A-Ford från 1928. Onsdagen den 6 juli var tog Lotta Finstorp (M), Anders Åkesson (C) och Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet, plats i baksätet av en T-Ford från 1926 för att debattera det rullande kulturarvet och kommande generationer. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd genomförde en debatt mellan Kulturminister Alice Bah Kuhnke, Kommunals ordförande Tobias Baudin och riksdagsledamoten Per Lodenius (C) där man diskuterade arbetslivsmuseerna och Sveriges demokratiska historia. Det genomfördes också flera seminarier på det järnvägshistoriska området i den uppseendeväckande godsvagnen som fanns i montern. Här passade också segelfartygsförbundet på att hålla ett seminarium om det seglande kulturarvet. Transporthistoriskt nätverks gemensamma debatt Finns det plats för det rörliga kulturarvet i höstens kulturarvsproposition? hölls allra sist. Sedan 1960 års byggnadsminneslag har det rörliga kulturarvet inte behandlats som en del av svenskt kulturarv. Detta har medfört att kulturarvsvärdet minskat för äldre färdmedel när nya regler krävt ombyggnader eller medfört nyttjandebegränsningar. Frågeställningen var om kulturarvsproposition kommer att ändra på detta? Här medverkade Lars Amréus, riksantikvarie, Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen, Rutger Palmstierna, ordf. Båthistoriska Riksförbundet samt riksdagsledamöterna Betty Malmberg (M), Per Lodenius (C) och Niclas Malmberg (MP). 

Här träffar du MHRF 2016

[2016-06-17 10:39] MHRFs styrelseledamot Per Dahl under Power Big Meet 2015. Foto: Jan Tägt. Motorhistoriska Riksförbundets styrelse och kansli besöker som vanligt ett flertal evenemang under året. Kom och prata med oss om allt som rör historiska fordon. Denna sida uppdateras löpande när ett nytt evenemang tillkommer. Bilsport Performance & Custom Motor Show Jönköping, Elmia, påskhelgen 25-28 mars www.custommotorshow.se Classic Motor veteranmarknad Väster år, ABB Arena, 25 mars www.classicmotor.se Gärdesloppet Stockholm, 22 maj www.gardesloppet.com Motorhistoriska Dagen 6 juni Flera platser www.mhrf.se/6juni Midnattssolsrallyt Vimmerby, 2 juli i samband med målgången www.midnattssolsrallyt.com Almedalsveckan Visby, 4-6 juli www.mhrf.se/almedalen Power Big Meet Västerås, 7-9 juli www.bigmeet.com Skruvat & Klart Bollnäs 15-16 juli callmyr.se/skruvat-och-klart/ Thulinträffen Citadellet, Landskrona, 23 juli mhkskane.nu/thulintraffen Eskilstuna Veterandag Ekeby Flygfält, Eskilstuna, 28 augusti Lennart West finns i Automobilhistoriska klubbens tält 13-15 www.eskilstunaveterandag.se/ Träffpunkt Moped Pythagoras Indutstrimuseum, Norrtälje, 4 september www.klassiker.nu/traffpunktmoped Klassikers stora höstträff Wenngarns slott, Sigtuna, 18 september www.klassiker.nu/wenngarn      

Två riksdagspolitiker och en statssekreterare möttes i baksätet för att diskutera det rullande kulturarvet

[2016-07-07 09:51] Från vänster: Peter Edqvist, Leif Jakobsson (S), Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C). Foto: Göran Schüsseleder, MHRF. Tio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade på tre baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. Riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet, trängdes i baksätet av en T-Ford för att diskutera hindren för att utöva det rullande kulturarvet.   Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Debatterna är populära och i år har baksätena knappt räckt till.   Dagens tema: kulturarvet och kommande generationer. Dagens bil: en T-Ford från 1926. Dagens debattörer: riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet.    Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist välkomnade dagens debattörer och inledde med bakgrunden till dagens debatt; – MHRF med 176 medlemsklubbar, som sammanlagt har 97 000 individer anslutna, har under många år arbetat för att vårt rullande kulturarv ska ges möjligheter att bevaras, användas och utvecklas, det vill säga helt i linje med regeringens kulturpolitiska mål. Ändå upplever vi att myndigheter och tjänstemän, även på kommunal nivå, skapar problem och hinder. Tendensen är att problemen ökar över tid. Vi möts också allt mer av oförståelse, ovilja och i enstaka fall även illvilja mot den fordonshistoriska rörelsen, alltså tvärtemot regeringens kulturpolitiska mål.   Lotta Finstorp började med att berömma MHRF; – Ni har gjort allt rätt genom åren. Det är beklämmande att ingenting hänt trots att ni tydligt pekat på alla fel. Hon får medhåll från Anders Åkesson som framhåller att det inte handlar om illvilja hos exempelvis Transportstyrelsen; – Det handlar om att de måste fokusera på akuta problem när det gäller den stora volymen, det vill säga moderna fordon. Leif Jakobsson, som hunnit sitta i riksdagen innan han nyligen blev statssekreterare har under sina oppositionsår från baksätet i Almedalen klagat på att dåvarande majoritet bedrev mycket snack och liten verkstad. På frågan om det var mer verkstad med sittande regering svarade han att den nog inte har blivit så mycket bättre; – Vi har haft en besvärlig parlamentarisk situation med bland annat flyktingkris och Brexit.   Lotta Finstorp rådde MHRF att fortsätta uppmärksamma politikerna om problemen och hindren när det gäller utövandet av det rullande kulturarvet, inte bara i riksdagen utan även på kommunal nivå. Vidare menade hon att det gäller att nå alla departement. Anders Åkesson höll med, men rådde att lägga fokus på kulturdepartementet med tanke på kulturarvspropositionen väntas bli klar i höst.   MHRFs ordförande var nöjd med dagens debatt liksom tidigare dagars. – Samtliga debattörer – bokstavligen från höger till vänster – värdesatte det rullande kulturarvsarbetet som bedrivs i landet. Alla var överens om att det har ett mervärde som förtjänar att uppmärksammas, inte minst när det gäller att skapa sysselsättning.  

Riksdagspolitiker trängdes i ett baksäte för att diskutera det rullande kulturarvet och samhällsnyttan – alla fick inte plats

[2016-07-05 18:03] Peter Edqvist modererar debatt mellan Ida Karkiainen (S), Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD). Foto: Göran Schüsseleder. Tio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade på tre baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. I dag trängdes Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD) i baksätet av en A-Ford för att diskutera det rullande kulturarvet och samhällsnyttan. Ida Karkiainen (S) ansluter sig i sista stund och fick ta plats på fotsteget. Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Debatterna är populära och under årets har inte baksätena räckt till.   Dagens tema: kulturarvet och sysselsättningen. Dagens bil: en A-Ford från 1928.   Strax efter att Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD) tagit plats i baksätet överraskade Ida Karkiainen (S) genom att anlända i en Messerschmitt från 1956. Även om Fordens baksäte är betydligt rymligare än den hon precis åkt i fick hon ta plats på fotsteget. Samtliga riksdagspolitiker är från kulturutskottet utom Gunther som kommer från näringsutskottet.   Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist välkomnade dagens debattörer och inleder dagens debatt; – Det rullande kulturarvet genererar pengar som i sin tur bidrar till samhällsnytta. Bilen vi sitter i deltog i en A-Fordklubbens Gränsträff i Båstad nyligen som med sina 160 bilar och alla deltagare säkert resulterade i en miljon i omsättning för hotell, restauranger och andra näringsidkare i staden. Våra fordon bidrar dessutom till att minska arbetslösheten då det är många som livnär sig på de gamla fordonen, allt från mekaniker och hantverkare till skapar jobb även för många som berörs direkt såsom fordonsmekaniker och hantverkare till alla berörda inom fackpress och bokförlag.   Aron Emilsson delade upp det rullande – och levande – kulturarvets samhällsnytta i fyra delar: civilsamhället tack vare att en miljon svenskar på ett eller annat sätt har en relation till det motorhistoriska arvet, kunskapsarvet i form av hantverket, besöksnäringen och att det handlar om rullande museer som är gratis för allmänheten att ta del av. Penilla Gunther, liksom övriga, höll med och hoppades att besöksnäringen ytterligare kan ta vara på dessa evenemang för att skapa än fler arbetstillfällen. Hon påminde även om att all omsättning leder till skatteintäkter som i sin tur är viktiga för samhällsnyttan. Per Lodenius är nybliven MG-ägare efter att ha uppfyllt en 30-årig dröm och lyfte feelgood-värdet; – Jag mår aldrig så bra som när jag går ut i garaget och tittar på min MGF i british racing green för att inte tala om när jag tar en åktur!   Ida Karkiainen stod för dagens avslöjanden. Det ena var att Stefan Löfven är entusiast av gamla fordon. Det andra rörde kulturarvspropositionen; – Regeringen har insett hur många människor som engagerar sig och berörs av det rörliga kulturarvet. Vidare har vi insett hur tillgängligt det är för allmänheten. Denna kultur har en så pass stor roll att det kommer att synas i höstens proposition.

Riksdagspolitiker diskuterade kulturarvet och sysselsättningen i och utanför baksätet

[2016-07-04 22:02] Peter Edqvist modererar debatt mellan Jan Lindholm (MP), Isak from (S), Sten Bergheden (M) och i sidovagnen Bengt Eliasson (L). Foto: Göran Schüsseleder, MHRF. Nio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade i tre Ford-baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. I dag diskuterade Sten Bergheden (M), Jan Lindholm (MP) och Isak From (S) det rullande kulturarvet och sysselsättningen i baksätet av en Ford från 1947. Så även Bengt Eliasson (L) genom att dyka upp intill i en sidovagn på en Excelsior Super X från 1926.   Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Dagens tema: kulturarvet och sysselsättningen. Dagens bil: Ford cabriolet från 1947.   Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist förklarar bakgrunden till dagens debatt; – På MHRFs initiativ har Carlsundsskolan i Motala anordnat en introduktionsutbildning för fordonsmekaniker med inriktning äldre fordon på gymnasienivå omfattande 100 timmar. Detta då vi, liksom Motala kommun, skolledningen och Östsvenska yrkeshögskolan AB har sett behov av utbildning på yrkeshögskolenivå.   Ansökan fick avslag. Det finns dock ingen anledning att ge upp enligt de politiska företrädarna från riksdagen sittandes i baksätet, Sten Bergheden trafikutskottet (M), Jan Lindholm (MP) socialutskottet och Isak From (S), miljö- och jordbruksutskottet. Så även Bengt Eliasson (L) från kulturutskottet som dök upp i sista stund – bokstavligen – och fick sitta intill i en sidovagn på en Excelsior Super X från 1926. Samstämmigt ansåg de att en sådan utbildning även skulle leda till arbetstillfällen. Flera framhöll handens kunskap och att det fanns ett värde av att dessa hantverksskickligheter inte dör ut.   Isak From ansåg att utbildning inom detta område borde vara möjligt, då det ju finns yrkesutbildningar för att restaurera K-märkta byggnader. Sten Bergheden (M) höll med och tyckte att de alla skulle vända sig till sina partirepresentanter inom utbildningsutskottet där frågan i första hand hör hemma. Bengt Eliasson (L) eftersökte fler samarbeten, inte bara mellan partier. – En sådan här utbildning pekar på en vidd och bredd som berör långt fler utskott än utbildningsutskottet. Utöver utbildning handlar det bland annat om trafik, miljö och kulturarv.   Jan Lindholm (MP) fick frågan om han trodde att MHRF kunde vänta sig något initiativ från kulturminister Alice Bah Kuhnke som tillhör samma parti. Han vågade inte lova något, men påminde om att regeringen satsat mer pengar på yrkesutbildningar varför MHRF borde göra en ny ansökan.   Peter Edqvist är mycket nöjd med den stora samstämmigheten riksdagspolitikerna i och utanför baksätet. Likaså den gemensamma synen att det faktiskt i slutänden handlar om ett antal arbetstillfällen, inte minst i glesbygd. – Dessutom har ett antal mindre kommuner visat intresse för vår tilltänkta högskoleutbildning, varför Myndigheten för yrkeshögskolan kan räkna med en ny ansökan, säger MHRFs ordförande.        

Se Gösta Fraenckels rese- och tävlingsfilmer från 1920- och 30-talet

[2016-06-17 10:41] Gösta Fraenckel var en känd Göteborgsprofil som filmade resor och tävlingar med bil och flygplan. De äldsta filmerna är från 1926. Filmerna har digitaliserats av Regionarkivet i samarbete med Svensk flyghistorisk förening, Bilsportarvet och Motorhistoriska Riksförbundet.

Järnskogs hembygdsförening är vinnare av årets Kultur på väg

[2016-06-16 23:45] Ungdomar med EPA-och A-traktorer bjöds in av Järnskogs hembygdsförening i Koppom att fira såväl nationaldag som Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Det lyckade mötet över generationsgränserna resulterade i att hembygdsföreningen vann årets arrangörstävling Kultur på väg. Bakom tävlingen ligger Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firades traditionsenligt Motorhistoriska Dagen. Runt om i hela landet arrangerades närmare hundra evenemang med historiska fordon. Fem av dessa motorhistoriska folkfester var nominerade i arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. Årets vinnare av Kultur på väg är Järnskogs hembygdsförening i Koppom. Motiveringen lyder: För att på ett föredömligt sätt ha fört samman det traditionella nationaldagsfirandet, med folkdans och körsång, med de lokala ungdomarna och deras intresse för EPA- och A-traktorer. Ett positivt möte över generationsgränserna. – Vi har med mycket stor glädje mottagit beskedet om att föreningen vunnit för arrangemanget EPA-och A-traktorträff, säger Anders Överby, ledamot i Järnskogs hembygdsförening och initiativtagaren till träffen. Det blir en rejäl sporre för att utveckla detta mer till nästa år. Han vill i sammanhanget lyfta dessa traktorers stora betydelse för landsbygdens utveckling under 1900-talet. Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet håller med; – Därför var det extra kul att Järnskogs hembygdsförening på Motorhistoriska Dagen så tydligt satsat på det världsunika kulturarv som Sveriges EPA- och A-traktorer utgör. Ej att förglömma de unga kulturutövarna tillika förvaltarna! På tal om världsunika kulturarv; 2016 är utropat till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. Det är den fordonshistoriska världsorganisationen FIVA, där Motorhistoriska Riksförbundet ingår, som ligger bakom firandet som sker i samband med att FIVA firar 50 år. Som beskyddare av året står UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Sveriges bidrag till året är Motorhistoriska Dagen 6 juni. Göran Schüsseleder  

Årets finalister i Kultur på väg – Motorhistoriska Dagen 6 juni

[2016-05-19 09:19] Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska Dagen – Sveriges bidrag till World Motoring Heritage Year! Runt om i hela Sverige arrangeras närmare hundra evenemang med historiska fordon. Fem av dessa motorhistoriska folkfester har möjlighet att vinna arrangörstävlingen Kultur på väg. Juryn är redo att bege sig ut i landet, närmare bestämt till Sundsvall, Löderup, Koppom, Boden och Löddeköpinge. Måndagen den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas åter Motorhistoriska Dagen. Runt om i landet kommer ovanligt många historiska fordon att synas på vägarna i samband med alla evenemang. Fem av evenemangen är finalister i årets arrangörstävling Kultur på väg. För att synliggöra kulturarvet bjuder Motorhistoriska Riksförbundet årligen in anslutna klubbar, andra föreningar, kommersiella arrangörer, museer med flera att fira genom att arrangera exempelvis träffar, utflykter eller utställningar med historiska fordon. På så sätt skapas en manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet. – Våra 176 klubbar, bestående av 97 000 medlemmar, står för mycket av nationaldagens extra glans genom att hålla ett rikstäckande öppet hus till det rullande museum som drivs året om helt utan statliga och kommunala bidrag, säger Jan Tägt, generalsekreterare för Motorhistoriska Riksförbundet. Passa på att njuta av både vårt kulturhistoriska arv och vår svenska, internationellt erkänt skickliga, hantverkstradition som dessa entusiaster håller vid liv! Årets firande av Motorhistoriska Dagen är värd att uppmärksamma lite extra då 2016 är utropat till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. Det är den fordonshistoriska världsorganisationen FIVA, där MHRF ingår, som ligger bakom firandet som sker i samband med att FIVA firar 50 år. Som beskyddare av året står UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur.   Närmare hundra evenemang arrangeras runt om i landet. De flesta hittas på www.mhrf.se/6juni där man även kan läsa mer om Motorhistoriska Dagen och tävlingen Kultur på väg. Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine som utser bästa evenemang under Motorhistoriska Dagen. Göran Schüsseleder MHRFs kansli

Motorhistoria i media

Kalendarium

5-28 juli 2016
Södermanlands län

Öppet vissa dagar i juli!

21-24 juli 2016
Västra Götalands län

Sommarträff

25 juli 2016
Stockholms län

Veteranfordonsträff vid Årstaviken

25 juli 2016
Gävleborgs län

Måndagsträff med intressant resmål

25 juli 2016
Västmanlands län

Fikakväll

25 juli 2016
Stockholms län

Veteranträff hos MHS i Täby

25 juli 2016
Värmlands län

Veteranfordonsträff vid Arvika Fordonsmuseum

26 juli 2016
Skåne län

MBKS klubbparkering, Löddeköpinge.

26 juli 2016
Västra Götalands län

Träff med sportbilar och entusiastfordon. Kl18-21

26 juli 2016
Västra Götalands län

SMH:s tisdagsträffar på Stora Torget i Borås

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?