MHRF-försäkringen
Lista medlemsklubbar - Blekinge län Lista medlemsklubbar - Dalarnas län Lista medlemsklubbar - Gotlands län Lista medlemsklubbar - Gävleborgs län Lista medlemsklubbar - Hallands län Lista medlemsklubbar - Jämtlands län Lista medlemsklubbar - Jönköpings län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kronobergs län Lista medlemsklubbar - Norrbottens län Lista medlemsklubbar - Skåne län Lista medlemsklubbar - Stockholms län Lista medlemsklubbar - Södermanlands län Lista medlemsklubbar - Uppsala län Lista medlemsklubbar - Värmlands län Lista medlemsklubbar - Västerbottens län Lista medlemsklubbar - Västernorrlands län Lista medlemsklubbar - Västmanlands län Lista medlemsklubbar - Västra Götalands län Lista medlemsklubbar - Örebro län Lista medlemsklubbar - Östergötlands län
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Kravet på inslagen identitet saknar stöd

[2015-11-27 13:09] Klicka här för senaste nytt Ett generellt krav på inslagen identitet vid kontrollbesiktning visar sig sakna stöd. Det är oklart hur många fordon som felaktigt genomgått en förenklad registreringsbesiktning. MHRF konstaterar att enskilda fordon av 1969 års modell och nyare inte rutinmässigt kan förväntas bära på inslagen identitet. MHRF noterade att många fordon som under lång tid brukats i Sverige och alltid godkänts vid kontrollbesiktning plötsligt inte längre godkändes. För MHRF stod det klart att det berodde på dagens tillämpning. Bakgrunden är det beslut som besiktningsföretagens branschorganisation Swetic tog sommaren 2014. MHRF har sedan dess följt utvecklingen och tidigt våren 2015 blev antalet ärenden rörande de historiska fordonen alarmerande stora och har fortsatt att vara det under stora delar av året.   Dialog har förts med Swetic. Efter framställan från MHRF våren 2015 och möte i september skedde ett möte i oktober där Transportstyrelsen, Swedac och Swetic diskuterade frågan om krav på inslagen identitet. Till mötet tog MHRF fram ett omfattande PM där bilar av fabrikat Triumph utgjorde ett talande underlag. Frågan diskuterades innan dess även på Transportstyrelsens Hearing i juni om kommande kontrollbesiktningsregler och på Hobbyfordonsgruppens höstmöte där bland annat Transportstyrelsen och besiktningsföretagen ingår. Swetic har därefter meddelat MHRF att det finns en positiv inställning till att hitta en möjlighet till att identifiera och hantera undantag. MHRFs efterforskningar visar att flertalet fordon har inslagen identitet, vilket inte är förvånande. Men i de fall ett fordon saknar inslagen identitet kan fordonet ha uppfyllt gällande tillämpning och krav vid tidpunkten för registrering alternativt ha ett tidigare gynnande beslut. Det handlar således inte om undantag utan tvärtom om fordon som godkänts i just det utförandet avseende fordonsidentifieringsmärkning och då på annat sätt än just inslagen. MHRF anser att fordon från 1969-1981 års modell som saknar inslagen identitet inte kan krävas på sådan om fordonet inte ändrats. Detsamma kan gälla fordon av 1982 års modell och nyare om dessa vid registreringsbesiktning godkänts utan inslagen identitet. MHRF anser också att, för varje år som fordonet genomgått kontrollbesiktning utan inslagen identitet och godkänts, talar det för att fordonet även framgent ska godkännas i det utförandet. Krav på att fordonet ska genomgå en förenklad registreringsbesiktning för att föra in sådan uppgift om inslagen identitet i vägtrafikregistret, saknar helt enkelt grund. För dessa fordon räcker det med en nitad eller svetsad skylt för att fastställa fordonets identitet. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF    

MHRFs årskrönika för 2015

[2015-11-25 14:01] Motorhistoriska Riksförbundets kansli och styrelse har hunnit med en hel del under 2015. Mycket av det som händer på MHRFs kansli sker i det dagliga arbetet för att möta klubbarnas, fordonsägarnas och försäkringstagarnas behov. Samtidigt pågår arbetet med att säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan utvecklas och där fordonen kan renoveras och brukas utan hindrande lagkrav. I det senare och mycket mer är MHRFs styrelse djupt involverad. Svenskt Motorhistoriskt Arkiv tog emot flera unika donationer 2015. Att donera till exempel dokument, fotografier och film står öppet för alla. Har du något intressant material, kontakta oss på MHRF. Syftet med arkivet är att tillgängliggöra historiskt material för dagens och kommande generationer. Till Myndigheten för yrkeshögskolan sändes en ansökan för att i Motala få starta en flerårig yrkeshögskoleutbildning med riksintag. Målet är att utbildningen ska komma igång under 2016. En förutsättning är att myndigheten ser behovet på arbetsmarknaden. MHRF-försäkringen fortsätter att attrahera nya försäkringstagare och merparten väljer att ansöka om försäkringen digitalt, framför pappersansökan. Prova du också den snabbare digitala vägen till försäkring (www.mhrf.se/forsakring)! Försäkringen söker du genom din MHRF-anslutna klubb. Transporthistoriskt Nätverks samarbete fortsätter att utvecklas. Nätverket fanns på plats under politikerveckan i Almedalen. Genom ett gemensamt agerande lämnades under riksdagens allmänna motionstid tre motioner till stöd för stärkt bevarandeskydd för det rörliga kulturarvet (www.mhrf.se/motioner/2015). MHRFs möten med riksdagens fordonshistoriska nätverk fortsätter parallellt, senast i december 2015. Om den framtida kontrollbesiktningen har MHRF under första halvåret 2015 fört dialog vid ett flertal hearings med våra medlemsklubbar. Vi har även medverkat vid Transportstyrelsens hearing och gjort en framställan till Transportstyrelsen. (www.mhrf.se/besiktningspaketet2015). Transportstyrelsens utredningsförslag som skickades till Näringsdepartementet den 28 oktober 2015 ligger nära MHRFs framställan. MHRF har därefter träffat departementet. Direktivet ska vara infört i svenska lag 2017 och börja tillämpas 2018. Det kommer under 2016 att sändas ut på remiss. Swetics beslut om att fordonets inslagna identitet ska kontrolleras har under 2015 har lett till att vissa fordon, 1969 års modell och nyare, har underkänts. MHRF har fört dialog med Swetic för att få till en förändring med hänvisning till äldre föreskrifter. Under 2016 räknar MHRF med att Swetic ger ut en ny instruktion till besiktningsföretagen. MHRF deltar i olika internationella samarbeten och under hösten hölls det årliga mötet med våra nordiska kollegor. I november var det årsmöte för vår världsorganisation FIVA i Krakow där det polska förbundet stod som värd. Många evenemang hann MHRF delta i under året, till exempel Bilsport Performance & Custom Motor Show under påskhelgen, Classic Motor marknad, Gärdesloppet, Motorhistoriska Dagen, Almedalen och Power Big Meet. Hoppas vi ses på något av dessa under 2016! Jan Tägt generalsekreterare MHRF

24 MHRF-klubbar firar jubileum i år

[2016-02-11 12:33] Motorhistoriska Riksförbundet säger grattis till dessa jubilerande medlemsklubbar som fyller jämnt eller 25 år. Den aktningsvärda ålder som flera av våra klubbar uppvisar pekar på att vården av det rullande kulturarvet sedan lång tid är en etablerat företeelse i det svenska samhället, säger Peter Edqvist, ordförande MHRF.   Club Alfa Romeo   60 MSCC   60 Blekinge Veteranbilsklubb   50 Göteborgs Motorhistoriska Klubb   50 Morgan Owners Group of Sweden   50 Svenska B11 Klubben   50 Classic Chevy Club of Sweden   40 Club of American Ford   40 Fiat Classic Club   40 Lotus Car Club of Sweden   40 Norra Smålands Sport- och Veteranfordonsklubb   40 Svenska Omnibusföreningen   40 Svenska Saabklubben   40 Upplands Fordonshistoriker   40 Volkswagenhistoriska Klubben   40 Classic Kawasaki Sweden   30 Club 262C & 780   30 Rover Club of Sweden   30 Svenska Opel-klubben   30 Östgöta SAAB-klubb   30 Brandhistoriska sällskapet   25 Svenska Scooterklubben   25 MC-klubben SUZUKI 2-takt   10 Scandinavian Benelli Club   10   Malin Erlfeldt, kanslisekreterare, MHRF

Alf Lavér, en av de ledande inom den fordonshistoriska rörelsen, har gått bort

[2016-01-29 08:42] Alf Lavér och Majken Andersson, från Club Motorcykelveteranerna, i samband med Skåne Rundt 2010. Alf avled den 17 november strax efter sin 94-årsdag. Han var en ledande person inom flera klubbar, Motorhistoriska Riksförbundet och den internationella organisationen FIVA under hela andra halvan av 1900-talet. Alf var med och bildade Automobilhistoriska klubben under 1950 och var den längst överlevande av grundarna. På det fina fotografiet från grundandet finns han dock inte med – han stod bakom kameran! 1965 var han med och grundade Motorcykelhistoriska klubben och var under många år sekreterare och redaktör för klubbtidningen. MCHK var också en av de klubbar som startade Motorhistoriska Riksförbundet 1969. Alf anställdes hos MHRF i början av 1980-talet och var verksam till slutet av 1990-talet. Under 1980-talet drev Alf tillsammans med Björn-Eric Lindh också en reformering av FIVA till effektiv lobbyorganisation. Alf var också ledamot och ordförande i FIVAs motorcykelkommitté under många år fram mot millennieskiftet. När tiden medgav deltog han också i olika evenemang med sin New Hudson motorcykel från 1924. Alf var också mycket intresserad av jazzmusik och bland annat medlem i Club 78 och Duke Ellington Society. Han började samla skivor när han under andra världskriget arbetade på handelsfartyg och kunde köpa skivor i New York. Alf var en kunnig, drivande och initiativrik person med förmåga till överblick. Den motorhistoriska rörelsen i Sverige och Norden har till stor del Alf att tacka för sin framskjutna position i samhället. Lennart West MHRFs kansli

Pampigt då Årets Backspegel tilldelades Motorns Dag i Aneby

[2015-11-09 09:28] Jörgen Widén, Jan Claesson, Lars-Erik Fälth, Peter Edqvist och Håkan Molin. I Aneby, i Sveriges andra konserthus från 1928, hölls lördagen den 7 november en välgörenhetskonsert för flyktinghjälpen. I samband med denna passade Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine på att uppmärksamma eldsjälarna bakom evenemanget Motorns Dag. Jörgen Widén och Jan Claesson är de två initiativtagarna som sedan 1997 helt ideellt arrangerat Motorns Dag i Aneby. Alla intäkter går till Barncancerfonden, och genom åren har det totalt blivit 130 000 kr till organisationen. Motorns Dag var en av årets fem finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg, som genomförs av MHRF och Nostalgia Magazine på Motorhistoriska Dagen den 6 juni varje år. Juryn valde att tilldela Jörgen och Jan hederspris för deras insatser med följande motivering: Helt på egna ben och med små resurser skapar arrangörerna ett evenemang som innehåller allt en fordonsentusiast kan önska. Ett populärt arrangemang där inkomsterna dessutom skänks till välgörande ändamål. Vid konserten med Aneby Symphonic Band spelades det fanfar då Jan och Jörgen klev upp på scenen och för att motta priset från kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth, C. På scen för att berätta om Kultur på väg fanns också MHRFs ordförande Peter Edqvist samt Håkan Molin från Förlags AB Albinsson & Sjöberg/Nostalgia. Text och bild: Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF  

Kommande besiktningsregler

[2015-11-04 13:03] Transportstyrelsen lämnade den 28 oktober 2015 sitt förslag till regeringen om hur besiktningspaketet ska implementeras i svensk lag. MHRF är mycket nöjda med förslaget som nu föreligger, särskilt beaktat de ursprungliga tankarna från EU-kommissionen. Inför förhandlingar som följde i Bryssel sa Sverige tydligt ifrån i ett så kallat motiverat yttrande. Sveriges Riksdag angav att det förslag som då förelåg om införande av besiktning av mopeder och historiska fordon var alltför långt gående och inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. I Bryssel har sedan Näringsdepartementet och Transportstyrelsen genom Mats Hjälm och hans medarbetare på Fordonsenheten lobbat för att få igenom möjligheten att nationellt besluta om regelverken för bland annat historiska fordon och rallyfordon där man lyckats med stöd av kollegor från andra EU-länder. På nationell nivå har nu Mats Hjälm och hans kollegor under det senaste året gjort en utredning om hur besiktningspaketet ska införlivas i svensk lag. Transportstyrelsen föreslår att de flesta författningsändringarna i svensk lagstiftning ska träda i kraft den 4 februari 2018. I praktiken kommer införandet ske successivt under perioden 2018-2022.   Jan Tägt, generalsekreterare MHRF    

Riksdagsmotioner tar upp det rörliga kulturarvet

[2015-11-04 12:49] Under riksdagens allmänna motionstid 2015 lämnades tre motioner in som behandlar det rörliga kulturarvet som helhet. Motionerna är ett resultat av flera års politikeruppvaktning som Transporthistoriskt Nätverk ägnat sig åt. I nätverket ingår MHRF tillsammans med representanter för historiska tåg, båtar och flyg samt Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Riksdagsledamöter från både regeringen och oppositionen har motionerat om behovet av stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet samt enklare regler och avgifter i kontakt med myndigheter. Läs motionerna här. Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Fyra diplom och ett jubileum på Saab Bilmuseum

[2015-10-24 18:59] I samband med Saab Bilmuseums 40-årsjubileum delade MHRF och Nostalgia Magazine ut diplom till krafterna bakom årets Saabfestival som hölls i samband med Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Det var många som åkte till Trollhättan när Saab Bilmuseum firade 40-årsjubileum lördagen den 24 oktober. Inte bara från Sverige, Motorhistoriska Riksförbundets utsände träffade även på norrmän och schweizare som kommit dagen till ära. Anledningen till MHRFs besök var att dela ut tredje pris bland årets arrangörstävlingar i samband med Motorhistoriska Dagen den 6 juni, en tävling som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine. Mottagare av diplomen var arrangörerna av Saabfestivalen i Trollhättan/Kinnekulle Ring: Saab Bilmuseum, Svenska Saabklubben, Club Sonett Sweden och Klubb Saab Turbo. Saabfestivalen lockade till sig runt 4 000 Saab-entusiaster. Dagens evenemang närmare 1 000. Många åkte ståndsmässigt. I Saab förstås. En hel del av besökarna – och gratulanterna – kunde slita sig från de fantastiska samlingarna för att ta del av diplomutdelningen. Diplomen delades ut av Trollhättans kommunstyrelses ordförande Paul Åkerlund (S) och oppositionsrådet Peter Eriksson (M). Gratulerade på plats gjorde även Fabas publisher Stig Sjöberg och motorhistorikern Per-Börje Älg. Båda satt med i juryn. Saab Bilmuseums museiintendent Peter Bäckström är märkbart rörd när han tar emot diplomet; – Evenemang som Saabfestivalen går inte att arrangera utan de fantastiska krafterna som arbetar ideellt i klubbarna som står med mig på scenen. Läs mer om Motorhistoriska Dagen här. Text och bilder Göran Schüsseleder/MHRF      

Motorhistoria i media

Kalendarium

13 februari 2016
Dalarnas län

DAK:s Långkalsongrally

13 februari 2016
Uppsala län

Marknad, swap-meet, endast Indianrelaterat

13 februari 2016
Västra Götalands län

Årsmöte

13 februari 2016
Stockholms län

Frukost med Brommagrodorna kl 10.00.

13 februari 2016
Södermanlands län

Veteranbilsutställning varje lördag 11.00 - 15.00

15 februari 2016
Stockholms län

Veteranträff hos MHS i Täby

16 februari 2016
Skåne län

Smörjmedel ABF´s lokal Arlöv

17 februari 2016
Dalarnas län

Onsdagsträffar i Smedjebacken

17 februari 2016
Norrbottens län

Fikaträff MEiN klubblokalen i Boden

18 februari 2016
Uppsala län

Velodromloppet

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?