Den ledande försäkringen

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.

”Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere.”

Vad gör MHRF-försäkringen unik?

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga fordonsförsäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare.

Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare och de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader. Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador, och därmed kostnaderna, betyder det premiehöjningar.

Totalt är det 13 saker som gör MHRF-försäkringen unik! Klicka på länken för att att se vilka de är.

 

Om du kan svara JA på följande frågor:

  • Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
  • Är fordonet minst 20 år gammalt?
  • Används fordonet endast för nöjeskörning?
  • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
  • Har tillgång till bruksfordon (ett krav för historiska fordon från 1969 och senare)?

… kan du ansöka om en MHRF-försäkring!

Infobroschyr 2022

Ladda ned – och skriv ut – MHRF-försäkringens informationsbroschyr för 2022 (gäller till och med 30 april 2023)!

Räkna ut premien snabbt?

Gå in på MHRF-försäkringens kalkylator och fyll i fordonsslag, årsmodell och marknadsvärde så får du direkt reda på vad premien blir för respektive försäkringsalternativ!