Nyhetsarkiv

Två riksdagspolitiker och en statssekreterare möttes i baksätet för att diskutera det rullande kulturarvet

[2016-07-07 09:51] Från vänster: Peter Edqvist, Leif Jakobsson (S), Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C). Foto: Göran Schüsseleder, MHRF. Tio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade på tre baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. Riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet, trängdes i baksätet av en T-Ford för att diskutera hindren för att utöva det rullande kulturarvet.   Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Debatterna är populära och i år har baksätena knappt räckt till.   Dagens tema: kulturarvet och kommande generationer. Dagens bil: en T-Ford från 1926. Dagens debattörer: riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet.    Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist välkomnade dagens debattörer och inledde med bakgrunden till dagens debatt; – MHRF med 176 medlemsklubbar, som sammanlagt har 97 000 individer anslutna, har under många år arbetat för att vårt rullande kulturarv ska ges möjligheter att bevaras, användas och utvecklas, det vill säga helt i linje med regeringens kulturpolitiska mål. Ändå upplever vi att myndigheter och tjänstemän, även på kommunal nivå, skapar problem och hinder. Tendensen är att problemen ökar över tid. Vi möts också allt mer av oförståelse, ovilja och i enstaka fall även illvilja mot den fordonshistoriska rörelsen, alltså tvärtemot regeringens kulturpolitiska mål.   Lotta Finstorp började med att berömma MHRF; – Ni har gjort allt rätt genom åren. Det är beklämmande att ingenting hänt trots att ni tydligt pekat på alla fel. Hon får medhåll från Anders Åkesson som framhåller att det inte handlar om illvilja hos exempelvis Transportstyrelsen; – Det handlar om att de måste fokusera på akuta problem när det gäller den stora volymen, det vill säga moderna fordon. Leif Jakobsson, som hunnit sitta i riksdagen innan han nyligen blev statssekreterare har under sina oppositionsår från baksätet i Almedalen klagat på att dåvarande majoritet bedrev mycket snack och liten verkstad. På frågan om det var mer verkstad med sittande regering svarade han att den nog inte har blivit så mycket bättre; – Vi har haft en besvärlig parlamentarisk situation med bland annat flyktingkris och Brexit.   Lotta Finstorp rådde MHRF att fortsätta uppmärksamma politikerna om problemen och hindren när det gäller utövandet av det rullande kulturarvet, inte bara i riksdagen utan även på kommunal nivå. Vidare menade hon att det gäller att nå alla departement. Anders Åkesson höll med, men rådde att lägga fokus på kulturdepartementet med tanke på kulturarvspropositionen väntas bli klar i höst.   MHRFs ordförande var nöjd med dagens debatt liksom tidigare dagars. – Samtliga debattörer – bokstavligen från höger till vänster – värdesatte det rullande kulturarvsarbetet som bedrivs i landet. Alla var överens om att det har ett mervärde som förtjänar att uppmärksammas, inte minst när det gäller att skapa sysselsättning.  

Riksdagspolitiker trängdes i ett baksäte för att diskutera det rullande kulturarvet och samhällsnyttan – alla fick inte plats

[2016-07-05 18:03] Peter Edqvist modererar debatt mellan Ida Karkiainen (S), Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD). Foto: Göran Schüsseleder. Tio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade på tre baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. I dag trängdes Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD) i baksätet av en A-Ford för att diskutera det rullande kulturarvet och samhällsnyttan. Ida Karkiainen (S) ansluter sig i sista stund och fick ta plats på fotsteget. Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Debatterna är populära och under årets har inte baksätena räckt till.   Dagens tema: kulturarvet och sysselsättningen. Dagens bil: en A-Ford från 1928.   Strax efter att Per Lodenius (C), Penilla Gunther (KD) och Aron Emilsson (SD) tagit plats i baksätet överraskade Ida Karkiainen (S) genom att anlända i en Messerschmitt från 1956. Även om Fordens baksäte är betydligt rymligare än den hon precis åkt i fick hon ta plats på fotsteget. Samtliga riksdagspolitiker är från kulturutskottet utom Gunther som kommer från näringsutskottet.   Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist välkomnade dagens debattörer och inleder dagens debatt; – Det rullande kulturarvet genererar pengar som i sin tur bidrar till samhällsnytta. Bilen vi sitter i deltog i en A-Fordklubbens Gränsträff i Båstad nyligen som med sina 160 bilar och alla deltagare säkert resulterade i en miljon i omsättning för hotell, restauranger och andra näringsidkare i staden. Våra fordon bidrar dessutom till att minska arbetslösheten då det är många som livnär sig på de gamla fordonen, allt från mekaniker och hantverkare till skapar jobb även för många som berörs direkt såsom fordonsmekaniker och hantverkare till alla berörda inom fackpress och bokförlag.   Aron Emilsson delade upp det rullande – och levande – kulturarvets samhällsnytta i fyra delar: civilsamhället tack vare att en miljon svenskar på ett eller annat sätt har en relation till det motorhistoriska arvet, kunskapsarvet i form av hantverket, besöksnäringen och att det handlar om rullande museer som är gratis för allmänheten att ta del av. Penilla Gunther, liksom övriga, höll med och hoppades att besöksnäringen ytterligare kan ta vara på dessa evenemang för att skapa än fler arbetstillfällen. Hon påminde även om att all omsättning leder till skatteintäkter som i sin tur är viktiga för samhällsnyttan. Per Lodenius är nybliven MG-ägare efter att ha uppfyllt en 30-årig dröm och lyfte feelgood-värdet; – Jag mår aldrig så bra som när jag går ut i garaget och tittar på min MGF i british racing green för att inte tala om när jag tar en åktur!   Ida Karkiainen stod för dagens avslöjanden. Det ena var att Stefan Löfven är entusiast av gamla fordon. Det andra rörde kulturarvspropositionen; – Regeringen har insett hur många människor som engagerar sig och berörs av det rörliga kulturarvet. Vidare har vi insett hur tillgängligt det är för allmänheten. Denna kultur har en så pass stor roll att det kommer att synas i höstens proposition.

Riksdagspolitiker diskuterade kulturarvet och sysselsättningen i och utanför baksätet

[2016-07-04 22:02] Peter Edqvist modererar debatt mellan Jan Lindholm (MP), Isak from (S), Sten Bergheden (M) och i sidovagnen Bengt Eliasson (L). Foto: Göran Schüsseleder, MHRF. Nio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade i tre Ford-baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. I dag diskuterade Sten Bergheden (M), Jan Lindholm (MP) och Isak From (S) det rullande kulturarvet och sysselsättningen i baksätet av en Ford från 1947. Så även Bengt Eliasson (L) genom att dyka upp intill i en sidovagn på en Excelsior Super X från 1926.   Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Dagens tema: kulturarvet och sysselsättningen. Dagens bil: Ford cabriolet från 1947.   Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist förklarar bakgrunden till dagens debatt; – På MHRFs initiativ har Carlsundsskolan i Motala anordnat en introduktionsutbildning för fordonsmekaniker med inriktning äldre fordon på gymnasienivå omfattande 100 timmar. Detta då vi, liksom Motala kommun, skolledningen och Östsvenska yrkeshögskolan AB har sett behov av utbildning på yrkeshögskolenivå.   Ansökan fick avslag. Det finns dock ingen anledning att ge upp enligt de politiska företrädarna från riksdagen sittandes i baksätet, Sten Bergheden trafikutskottet (M), Jan Lindholm (MP) socialutskottet och Isak From (S), miljö- och jordbruksutskottet. Så även Bengt Eliasson (L) från kulturutskottet som dök upp i sista stund – bokstavligen – och fick sitta intill i en sidovagn på en Excelsior Super X från 1926. Samstämmigt ansåg de att en sådan utbildning även skulle leda till arbetstillfällen. Flera framhöll handens kunskap och att det fanns ett värde av att dessa hantverksskickligheter inte dör ut.   Isak From ansåg att utbildning inom detta område borde vara möjligt, då det ju finns yrkesutbildningar för att restaurera K-märkta byggnader. Sten Bergheden (M) höll med och tyckte att de alla skulle vända sig till sina partirepresentanter inom utbildningsutskottet där frågan i första hand hör hemma. Bengt Eliasson (L) eftersökte fler samarbeten, inte bara mellan partier. – En sådan här utbildning pekar på en vidd och bredd som berör långt fler utskott än utbildningsutskottet. Utöver utbildning handlar det bland annat om trafik, miljö och kulturarv.   Jan Lindholm (MP) fick frågan om han trodde att MHRF kunde vänta sig något initiativ från kulturminister Alice Bah Kuhnke som tillhör samma parti. Han vågade inte lova något, men påminde om att regeringen satsat mer pengar på yrkesutbildningar varför MHRF borde göra en ny ansökan.   Peter Edqvist är mycket nöjd med den stora samstämmigheten riksdagspolitikerna i och utanför baksätet. Likaså den gemensamma synen att det faktiskt i slutänden handlar om ett antal arbetstillfällen, inte minst i glesbygd. – Dessutom har ett antal mindre kommuner visat intresse för vår tilltänkta högskoleutbildning, varför Myndigheten för yrkeshögskolan kan räkna med en ny ansökan, säger MHRFs ordförande.        

Se Gösta Fraenckels rese- och tävlingsfilmer från 1920- och 30-talet

[2016-06-17 10:41] Gösta Fraenckel var en känd Göteborgsprofil som filmade resor och tävlingar med bil och flygplan. De äldsta filmerna är från 1926. Filmerna har digitaliserats av Regionarkivet i samarbete med Svensk flyghistorisk förening, Bilsportarvet och Motorhistoriska Riksförbundet.

Järnskogs hembygdsförening är vinnare av årets Kultur på väg

[2016-06-16 23:45] Ungdomar med EPA-och A-traktorer bjöds in av Järnskogs hembygdsförening i Koppom att fira såväl nationaldag som Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Det lyckade mötet över generationsgränserna resulterade i att hembygdsföreningen vann årets arrangörstävling Kultur på väg. Bakom tävlingen ligger Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firades traditionsenligt Motorhistoriska Dagen. Runt om i hela landet arrangerades närmare hundra evenemang med historiska fordon. Fem av dessa motorhistoriska folkfester var nominerade i arrangörstävlingen Kultur på väg som anordnas av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine. Årets vinnare av Kultur på väg är Järnskogs hembygdsförening i Koppom. Motiveringen lyder: För att på ett föredömligt sätt ha fört samman det traditionella nationaldagsfirandet, med folkdans och körsång, med de lokala ungdomarna och deras intresse för EPA- och A-traktorer. Ett positivt möte över generationsgränserna. – Vi har med mycket stor glädje mottagit beskedet om att föreningen vunnit för arrangemanget EPA-och A-traktorträff, säger Anders Överby, ledamot i Järnskogs hembygdsförening och initiativtagaren till träffen. Det blir en rejäl sporre för att utveckla detta mer till nästa år. Han vill i sammanhanget lyfta dessa traktorers stora betydelse för landsbygdens utveckling under 1900-talet. Peter Edqvist, ordförande för Motorhistoriska Riksförbundet håller med; – Därför var det extra kul att Järnskogs hembygdsförening på Motorhistoriska Dagen så tydligt satsat på det världsunika kulturarv som Sveriges EPA- och A-traktorer utgör. Ej att förglömma de unga kulturutövarna tillika förvaltarna! På tal om världsunika kulturarv; 2016 är utropat till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. Det är den fordonshistoriska världsorganisationen FIVA, där Motorhistoriska Riksförbundet ingår, som ligger bakom firandet som sker i samband med att FIVA firar 50 år. Som beskyddare av året står UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Sveriges bidrag till året är Motorhistoriska Dagen 6 juni. Göran Schüsseleder  

Årets finalister i Kultur på väg – Motorhistoriska Dagen 6 juni

[2016-05-19 09:19] Den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas traditionsenligt Motorhistoriska Dagen – Sveriges bidrag till World Motoring Heritage Year! Runt om i hela Sverige arrangeras närmare hundra evenemang med historiska fordon. Fem av dessa motorhistoriska folkfester har möjlighet att vinna arrangörstävlingen Kultur på väg. Juryn är redo att bege sig ut i landet, närmare bestämt till Sundsvall, Löderup, Koppom, Boden och Löddeköpinge. Måndagen den 6 juni, på Sveriges nationaldag, firas åter Motorhistoriska Dagen. Runt om i landet kommer ovanligt många historiska fordon att synas på vägarna i samband med alla evenemang. Fem av evenemangen är finalister i årets arrangörstävling Kultur på väg. För att synliggöra kulturarvet bjuder Motorhistoriska Riksförbundet årligen in anslutna klubbar, andra föreningar, kommersiella arrangörer, museer med flera att fira genom att arrangera exempelvis träffar, utflykter eller utställningar med historiska fordon. På så sätt skapas en manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet. – Våra 176 klubbar, bestående av 97 000 medlemmar, står för mycket av nationaldagens extra glans genom att hålla ett rikstäckande öppet hus till det rullande museum som drivs året om helt utan statliga och kommunala bidrag, säger Jan Tägt, generalsekreterare för Motorhistoriska Riksförbundet. Passa på att njuta av både vårt kulturhistoriska arv och vår svenska, internationellt erkänt skickliga, hantverkstradition som dessa entusiaster håller vid liv! Årets firande av Motorhistoriska Dagen är värd att uppmärksamma lite extra då 2016 är utropat till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. Det är den fordonshistoriska världsorganisationen FIVA, där MHRF ingår, som ligger bakom firandet som sker i samband med att FIVA firar 50 år. Som beskyddare av året står UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur.   Närmare hundra evenemang arrangeras runt om i landet. De flesta hittas på www.mhrf.se/6juni där man även kan läsa mer om Motorhistoriska Dagen och tävlingen Kultur på väg. Kultur på väg arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och tidningen Nostalgia Magazine som utser bästa evenemang under Motorhistoriska Dagen. Göran Schüsseleder MHRFs kansli

MHRF-försäkringen – årets premier

[2016-05-02 10:41] Från 1 maj, premienyheterna i korthet: inga premiehöjningar för de äldsta fordonen och några procent höjning för nyare fordon (t.o.m. årsmodell 1996). MHRF-försäkringen, marknadens ledande samlarfordonsförsäkring, ägs och drivs sedan 1975 av de MHRF-anslutna klubbarna i samarbete med Folksam och har i dag över 37 000 försäkringar. Ägaren måste vara ansluten till en av dessa klubbar. Försäkringen ansöks även via klubben. MHRF-försäkringen är avsedd för personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, traktorer, husvagnar, motorcyklar och mopeder. Årets premier hittas här. Mer om MHRF-försäkringen och vad som kan försäkras finns att läsa här.

MHRF finns nu på Facebook

[2016-04-19 09:31] Välkommen att besöka www.facebook.com och hitta oss genom den öppna gruppen MHRF - Motorhistoriska Riksförbundet. Sidan är skapad enbart i informationssyfte. Malin Erlfeldt kanslisekreterare 

MHRF: Inga problem längre med chassinummerkontroll vid kontrollbesiktning

[2016-04-08 12:52] Äger du ett fordon av årsmodell 1982 eller tidigare? Då kan kontrollbesiktningen de senaste två åren ha vållat en hel del huvudbry, speciellt för ägare av många MG- och Triumph-modeller samt amerikanska bilar. Anledningen är att besiktningsföretagen skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon. – Vår dialog med Swetic har givit resultat, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Från och med i dag kommer även chassinummer enbart på plåt att godkännas.   Motorhistoriska Riksförbundets dialog med Swetic, som är besiktningsföretagens branschorganisation, har givit resultat. Swetic har under mars skickat ut ett meddelande till besiktningsföretagen (Bilprovningen, Opus, Carspect med flera) om förändrad praxis. – Den nya praxisen, som kommer att gälla från den 15 april 2016, innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar, förklarar Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet. Följande gäller för fordon som är av årsmodell 1982 och tidigare: Identifiering får göras mot chassinummerskylt. Det innebär inte detsamma som att identifiering alltid enbart ska göras mot sådan skylt.   Endast fordon som från tillverkaren inte har inslagen identitet omfattas av möjligheten att identifieras bland annat genom kontroll av exempelvis chassinummerskylten.   Möjligheten att identifieras via chassinummerskylt omfattar exempelvis många MG, Triumph och amerikanska bilar.   Har fordonet inslagen identitet från tillverkaren eller fått det inslaget i samband registreringstillfället ska den inslagna identiteten kontrolleras. Undantag gäller för fordon där demontering av inredning eller utrustning krävs.   Kan den inslagna identiteten inte hittas på fordonet, trots att sådan uppenbart ska finnas, kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Uppenbart är det när sådan identitet har åsatts av tillverkaren eller att det framgår av den svenska registreringshandlingen var identiteten finns inslagen.   Kan den inslagna identiteten hittas men inte avläsas kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Bakgrunden är att besiktningsföretagen från den 1 juli 2014 skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning innebar att enskilda fordon kom att föreläggas om registreringsbesiktning. MHRFs uppfattning är att fordon som tidigare har godkänts vid registrering i Sverige utan inslagen identitet inte senare ska krävas på sådan och därmed inte registreringsbesiktning. Problem vid kontrollbesiktningen trots förändringen? – Om du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar och/eller företagets tekniska support. När inslagen identitet inte kan hittas ska besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen inför ett eventuellt underkännande av en bil eller ett släp alltid samråda med en behörig besiktningsingenjör, säger Jan Tägt och förklarar att fordon kan ofta identifieras med hjälp av annan märkning från fabriken exempelvis via plåten innanför vindrutan, motornummer eller chassiplåt. – Ett annat alternativ kan helt enkelt vara att avbryta kontrollbesiktningen om man inte kan komma överens om en förnuftig hantering av frågan.   Göran Schüsseleder MHRFs kansli  

Saab Bilmuseum på tio i topp-lista

[2016-04-01 08:48] Foto: Göran Schüsseleder/MHRF Motorhistoriska Riksförbundet vill gratulera Saab Bilmuseum i Trollhättan som i dagarna hamnat på en tio i topp-lista över bilmuseer världen över. Välförtjänt, tycker vi! Det är den kanadensiska bilsajten Autotrader som listat bilmuseer och bilreportern Brendan McAleer skriver såhär om Saab Bilmuseum: The Scandinavians were always very fond of burial mounds, so it’s fitting that something remains to remember the now-defunct Saab. When the factory was shuttered and eventually sold off, the worry was that the Saab museum’s collection would soon follow. However – and happily – it’s been saved. All the major Saab milestones are here, everything from jet aircraft to the strange-looking black Ur-Saab, to the feisty Viggen models. What could have been. Du hittar hela topplistan här Titta in på Saab Bilmuseums hemsida   Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF  
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?