Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
MHRF-försäkringen
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Risk för ånglåsproblem i Corona-tider

[2020-05-15 13:25] Ovanligt svårstartat denna åksäsong? Den minskade trafiken på grund av Corona-pandemin kan leda till att vinterbensin även säljs under sommaren. Detta kan leda till problem med ånglås.  

Fira Motorhistoriska dagen den 6 juni – om än på var sitt håll!

[2020-05-08 21:29] Den 6 juni på nationaldagen har Motorhistoriska dagen etablerat sig som en årlig manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet. Dagen ska även firas i år! Om än på var sitt håll. Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar alla ägare av historiska fordon att följa beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheterna. Även i samband med firandena av Motorhistoriska dagen. – I år får man fira Sveriges rullande kulturarv mer på egen hand då det traditionella firandet den 6 juni påverkas av restriktioner med anledning av covid-19, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Trots det enskilda firandet kan det bli en stor gemensam folkfest. Inför 6 juni kommer MHRF lansera en Facebook-sida där alla får vara med genom att lägga in bilder och filmer som visar firandet av det fordonshistoriska kulturarvet. Arrangörstävlingen som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine kommer dock bli annorlunda i år. – Priser kommer att delas ut precis som tidigare, men i år är allmänheten juryn genom att gilla de inlägg som görs på sidan, förklarar Kurt Sjöberg.

Nya föreskrifter om motorcyklar väntas nästa år

[2020-05-08 21:31] Efter MHRFs remissvar: TS förslag gällande mc-föreskrifter planeras träda i kraft 2021. Arbetet med nya tekniska bestämmelser för motorcyklar har pågått några år hos Transportstyrelsen i Borlänge och Motorhistoriska Riksförbundet har fått tillfälle att lämna synpunkter under arbetets gång. Nu har MHRF svarat på en remiss om det slutgiltiga förslaget som planeras träda i kraft 2021. Jämfört med tidigare bestämmelser är Transportstyrelsens senaste förslag väsentligt förenklat och lätt att förstå. Tanken är att underlätta för besiktningsföretagen vid registrerings- och kontrollbesiktningar. Bestämmelserna kommer främst att tillämpas vid registreringsbesiktning av tidigare avregistrerad eller importerad motorcykel.     Ägarna ska också lätt förstå vilka krav som ställs på motorcykeln för att den ska vara trafiksäker. De synpunkter MHRF tidigare lämnat har Transportstyrelsen tagit hänsyn till.     De mindre synpunkter MHRF nu lyfter är: Motorcykel uppbyggd av delar, som ges samma årsmodell som sin serietillverkade motsvarighet, ska anses tagen i bruk det aktuella året om fordonet så långt det är möjligt överensstämmer med den serietillverkade. MHRF anser att gränsen för när fordonsidentifieringsnummer får finnas på plåt nitad på ramen bör ändras från förslagets 1969 till 1982. Sidvagnsmotorcyklar från före 1970 med lätt avmonterbar sidvagn bör få brukas med och utan sidvagn om den besiktigats med. Det finns speciella regler för motorcyklar som importeras för eget bruk, är flytt-gods eller ärvs från utlandet. Detta bör vara möjligt från alla länder, inte bara EU/EES och Nordamerika som i förslaget. Detta har även SMC krävt sedan 2006. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Uppdaterad: Information med anledning av Coronaviruset

[2020-05-08 21:29] Situationen med det nya Coronaviruset påverkar alla, även MHRF. För närvarande är Motorhistoriska Riksförbundets kansli stängt för besökare då personalen arbetar hemifrån. Hur länge detta kommer att pågå beror på utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. MHRF har också tagit beslutet att inte medverka i några evenemang så länge nuvarande restriktioner råder. Verksamheten i övrigt upprätthålls som vanligt, via internet, e-post och telefon. Skulle läget förändras meddelar vi givetvis detta. Vi meddelar också när läget återgår till det normala. Med bakgrund av detta vill MHRF uppmana till följande: Skicka om möjligt inte post via den vanliga postgången. Postlådan kommer att kontrolleras, men inte varje dag, varför allt som kommer in den vägen kommer att ta längre tid att handlägga. Välj hellre att skanna eventuella handlingar och e-posta till oss. Hantera om möjligt ansökningar om MHRF-försäkringar via den digitala ansökningsrutinen här på mhrf.se. Vid e-postkontakt med oss ber vi er att använda e-postadresserna forsakring@mhrf.se när det gäller försäkringsfrågor, och kansli@mhrf.se när det gäller övriga frågor och ärenden till förbundet. På så sätt säkerställer vi att ert ärende tas om hand. Klubbarnas evenemang och årsmöten påverkas nu av myndigheternas beslut och rekommendationer. Här kan man läsa MHRFs vägledning kring inställda/uppskjutna årsmöten. Vi vill också tipsa om Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg som kan vara till hjälp vid osäkerhet när det gäller planerade aktiviteter. Vid frågor kontakta oss via e-post på adresserna ovan eller ring 08-30 28 01 under våra telefontider helgfria vardagar kl 10–12 och kl 13–15. Malin Erlfeldt kanslichef  

MHRFs ägarguider

[2020-04-02 07:56] Motorhistoriska Riksförbundet tar just nu fram en serie guider för dig som ägare av ett historiskt fordon. Först ut: Egenkontrollguiden. För att säkerställa rimliga villkor för de historiska fordonen är besiktningsfriheten ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet, FIVA och våra systerorganisationer inom EU. Besiktningsfriheten innebär samtidigt ett stort ansvar för dig som fordonsägare. Därför har vi tagit fram denna skrift med tips och praktiska råd som ett underlag till stöd för egenkontroll av ditt fordon. Många klubbar anordnar tillsammans med besiktningsföretagen tillfällen då klubbmedlemmarna kan träffas och få sina fordon kontrollerade vilket kan vara ett trevligt alternativ. Speciellt om du är det minsta osäker rekommenderar MHRF besiktningsföretagens tester för besiktningsbefriade fordon. De har även särskilda tester om du ska sälja ditt fordon. Uppgifterna i testet är enbart till för dig som ägare – eller som köpare – av ett historiskt fordon. Genom egenkontroll alternativt besiktningsföretagens tester får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Räkna på din MHRF-försäkring – smidigare än någonsin!

[2020-03-30 17:10] MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största – försäkring för historiska fordon, lanserar i dagarna flera smidiga nyheter. Medlemmar i klubbar anslutna till Motorhistoriska Riksförbundet har möjlighet att teckna förmånliga försäkringar genom MHRF. Tack vare en nylanserad tjänst går det nu snabbt att få den information man behöver inför ansökan. – Med vår nya kalkylator är det nu ännu lättare att få information om lämpliga försäkringsalternativ och priser, säger Francisco Vall, handläggare på MHRF-försäkringen. Allt man behöver göra är att fylla i fordonstyp, årsmodell och marknadsvärde. För att räta ut frågetecknen ytterligare finns nu även ett FAQ, det vill säga en sammanställning av de vanligaste frågorna rörande MHRF-försäkringen. – På tal om smidigt, allt som rör MHRF-försäkringen ska från och med nu vara responsivt och anpassat till dator, surfplatta och mobiltelefon, hälsar Francisco Vall. Det går förstås även att gå in direkt via mhrf.se/mobile. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF På bilden ovan (från vänster) MHRFs försäkringshandläggare Jan Seglert, Lennart West och Francisco Vall. Kontaktuppgifterna hittar du här. Foto: Therése Särnbäck

Vägledning till föreningar avseende inställda eller framskjutna årsmöten

[2020-03-19 15:12] I den rådande situationen med coronaviruset får MHRF frågor från medlemsklubbarna rörande hur man ska hantera årsstämmor som är planerade den närmaste tiden. Med anledning av detta har vi satt ihop denna vägledning. Att skjuta upp föreningens årsmöte pga coronaviruset Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att förening som ska hålla årsmöte under våren 2020 ställer in det tillsvidare på grund av den ökade spridningen av coronaviruset internationellt och i Sverige. Om stadgarna inte uttryckligen anger att årsstämman ska genomföras fysiskt kan dock ett möjligt alternativ vara att genomföra den via något digitalt/virtuellt verktyg. Möjliga konsekvenser Att ställa in mötet kan innebära att den sista dagen då årsstämman ska genomföras enligt stadgarna passeras. Styrelsen tappar vid den tidpunkten sitt mandat då den varken beviljats ansvarsfrihet, fått fortsatt förtroende eller blivit vald. Styrelsen har formellt därmed inte möjlighet att uppfylla sina åtaganden. Med tanke på denna unika situation är det rimligt att anta att leverantörer av varor och tjänster inte stoppar dessa. Det mest kritiska torde då vara föreningens ekonomiska medel och åtaganden. Det kan därför vara en god idé att säkerställa både tillgång till dessa och att ingångna åtaganden uppfylls så långt det är möjligt samt hålla berörda informerade. Om årsstämman inte hålls stadgeenligt utan vid ett senare tillfälle är det stämman som avgör om styrelsen agerat ansvarsfullt och för föreningens bästa. Läget är helt unikt och oförutsägbart. Allt kan därför inte hanteras som vanligt. Situationen förhindrar styrelsen att agera på det sätt den är bunden till av till exempel stadgar, avtal eller att göra vad den föresatt sig. Det gäller särskilt möjligheten att uppfylla det som skulle ha gällt enligt rättsligt bindande överenskommelser. Förutom det läge vi befinner oss i kan det äldre rättsbegreppet högre hand (som avser naturkrafter, så som sjukdom som inte kan kontrolleras eller undvikas) vara det styrelsen kan hänvisa till. Förslag till information till föreningens medlemmar om att årsmötet ställs in En lämplig text kan vara följande: I dag har styrelsen i ”föreningens namn” tagit beslutet att ställa in årsmötet den ”datum, månad och plats”. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, ”var/hur informationen kommer publiceras,” när den rådande situationen har normaliserats. Att ställa in planerade aktiviteter Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar också att föreningen tills vidare ställer in planerade större träffar fram till minst slutet på maj, t ex arrangemang med fordon, marknader och medlemsmöten. För mindre arrangemang bör klubben göra en individuell bedömning för vart och ett. MHRF rekommenderar att träffar med tillresande utanför närområdet ställs in eller flyttas fram. Mer information finns att hämta här Föreningen bör i största möjliga mån följa myndigheternas rekommendationer. Information finns bland annat att finna via följande länkar: Samlad information från Sveriges myndigheter – www.krisinformation.se Aktuell information om läget – www.folkhalsomyndigheten.se Information till arrangörer av evenemang – www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Reserekommendationer – www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (sök på Corona) – www.msb.se Om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om Covid-19 – Nationella informationsnumret 113 13 Om man misstänker att man smittats ska man kontakta 1177 Vårdguiden, den nationella sjukvårdsupplysningen, för att eventuellt hänvisas vidare till provtagning – Vårdguiden 1177      

Remiss från Naturvårdsverket: Vägledning vid export

[2020-03-19 10:44] Naturvårdsverket har nyligen skickat ut en remiss rörande information om gränsöverskridande transporter av historiska fordon och begagnade fordonsdelar. Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, KAK, Tullverket, Riksförbundet M och ett antal av MHRFs medlemsklubbar har getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets remiss gällande vägledning vid export. Det är Länsstyrelsen i Skåne län som utarbetat och skickat förslaget på uppdrag av Naturvårdsverket. Förslaget innehåller detaljerade krav på uppgifter som transportör och ägare ska kunna visa upp för att historiska fordon och dess delar inte ska anses vara avfall och därmed förbjudas att föras ut eller in i Sverige. MHRFs ståndpunkt är att historiska fordon och begagnade delar till dessa, liksom fordon av intresse för samlare och museer, inte är avfall. Här hänvisar vi till Avfallsförordning 2011:927, Directive 2000/53/EC – ”ELV Directive” och Correspondets’ guideline No 9. Trots att fordon, hela eller fullständigt demonterade, inte omfattas av dessa regler kom mark- och miljödomstolen i Växjö till en annan slutsats i augusti 2018 avseende en VW-buss som köpts på auktion i Sverige av en tysk medborgare. Frågan om hur gällande regelverk ska tillämpas är därför av stor principiell betydelse för fortsatt internationell handel med historiska fordon. Ta del av Naturvårdsverkets remiss samt MHRFs, Riksantikvarieämbetets och KAKs svar här. Domen i mark- och miljödomstolen kan läsas mer om här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Här träffar du MHRF

Senaste PåVäg

MHRFs nyhetsblad (fler format här):

Motorhistoria i media

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?