Hem

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Teckna MHRF-försäkringen

Vi försäkrar det rullande kulturarvet. Genom att välja vår försäkring stödjer du den fordonshistoriska rörelsen. MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och ledande – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.

Årsmodell
Marknadsvärde
Fordonstyp
Läs mer om försäkringen

Senaste nytt

MHRF:s huvuduppdrag

I över 50 år har Motorhistoriska Riksförbundet varit den fordonshistoriska rörelsens främsta företrädare för att bevara och fortsatt fritt få framföra historiska fordon längs våra vägar. 

Vårt arbete bedrivs genom kansliet, styrelsen och myndighetsrådet i dialog med våra medlemsklubbar och dess enskilda medlemmar. I dialog och samverkan med andra är MHRF företrädaren för dig och den fordonshistoriska folkrörelsen. Vi driver opinion och genom aktiv kontakt med myndigheter, riksdag, regering samt EU-parlamentet lyfter vi frågor som har en avgörande betydelse för ditt fordonsinnehav och brukande.

Träffa oss på MHRF

Se alla evenemang

Vi deltar varje år i flertalet evenemang runt om i landet, både hos våra medlemsklubbar och på andra platser. I vissa fall är vi också med som medarrangör av olika träffar och event. Här hittar du senaste nytt om var du kan möta oss.

MHRF deltar på Thulinträffen den 20 juli 2024.
MHRF Klassikerfestivalen 2024
Classic Car Week 2024.
Se alla evenemang

Stötta vårt viktiga arbete

Det kommer ständigt nya regler och förslag som skulle kunna begränsa användandet av de historiska fordonen. Det finns olika sätt att stödja vårt arbete som sammanfattas För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Du som är ägare av ett historiskt fordon åtnjuter i dag skattebefrielse, besiktningsbefrielse, möjlighet att köra i miljözon och gynnsamma regler vid import och registrering av historiska fordon. Detta är en följd av Motorhistoriska Riksförbundets arbete, men det kräver konstant bevakning.

Du har möjlighet att ge en gåva som bidrar till att det fordonshistoriska kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas. Som medlem i en MHRF-ansluten klubb bidrar du dessutom till den fordonshistoriska rörelsens storlek – ju större rörelse desto starkare blir vi!

Motorhistoria i media

Utvalda nyheter

Till nyhetsarkivet
Till nyhetsarkivet

Nyheter

Till nyhetsarkivet
Till nyhetsarkivet