Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

FIVA Identity Card

Dokumentet utfärdas för historiska fordon som är 30 år eller äldre.
 

Under Anvisningar och blankett till höger finns en instruktion, samt ett ansökningsformulär som ifyllt skickas till MHRF, Anderstorpsvägen 16, 6 tr.
171 54 SOLNA. Tillsammans med ansökningsformuläret ska bifogas kopia på fordonets svenska registreringsbevis, foton och kopior på de papper som du
som sökande vill åberopa.

OBS! En oberoende person ska inspektera fordonet och vidimera de uppgifter som ägaren har lämnat. Personen utses i samråd med, eller anvisas av MHRF. Sökanden står för kostnader förknippade med besiktningen.

Avgiften är 2250 kronor för medlem i MHRF-ansluten förening respektive 3750 för den som inte är medlem. Avgiften betalas in på MHRFs bankgiro 399-4621 samtidigt med att ansökan sänds till MHRFs kansli. MHRF påbörjar inte behandlingen av inkommen ansökan om inte avgiften erlagts.

För dig som ansöker om ett FIVA Identity Card finns mer information på FIVA:s hemsida, den hittas under rubriken FIVA ID-Card. Här finner du också själva ansökan, hur kortet ser ut och ett referat om fordons autenticitet. Du som ska besiktiga fordonet finner mer information om Technical Code som innehåller klassificering av fordonen och Scrutineers handbok som innehåller praktiska instruktioner.

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?