Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

MHRF välkomnar Lena Eks raka svar om skrotbilsutredningen

Aldrig förr har så många berörda varit så upprörda i en enskild fråga rörande den svenska fordonshobbyns fortsatta möjlighet att existera och utvecklas. Det handlar om den fordonshistoriska kulturrörelsen, motorsportens förutsättningar och alla de som själva konstruerar och bygger sina fordon. Tillsammans flera hundratusen personer och därtill ett brett, omfattande och uppskattat föreningsliv.

Att Sveriges Miljöminister Lena Ek (C) i skriftligt svar till Carina Adolfsson Elgestam (S), på frågan ”2012/13:594 Hobbyverksamhet med veteranbilar”, nu äntligen efter två år en gång för alla lägger Naturvårdsverkets förslag i papperskorgen känns både naturligt och samtidigt alldeles underbart. Förslaget var att ordet ”yrkesmässig” skulle tas bort i definitionen av yrkesmässig bilskrotare i bilskrotningsförordningen så att det skulle bli straffbart att skrota en bil utan att vara auktoriserad.

Motorhistoriska Riksförbundets medlemmar och alla andra som förvaltar fordonshistorian kan nu åter blicka framåt och med arbetsro fortsätta förvalta kulturarvet till glädje för dagens och kommande generationer.


Lena Ek motiverar sitt svar med ”Jag kan dock konstatera att definitionen av bilskrotningsverksamhet är bred och innefattar demontering, återanvändning och återvinning i vilket hobbyverksamhet inryms.” ”Jag har inte för avsikt att reglera veteranbilsverksamhet eller sportbilsverksamhet. Jag ser det därför som lämpligast att behålla nuvarande reglering och jag får återkomma om andra åtgärder för att komma till rätta med den illegala bilskrotningen.” Svaret är i linje med vad Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth (M) svarade Isak From (S) (2011/12:256). Nämligen att ”det rullande kulturarvet är en viktig och värdefull del av kulturarvet som ger möjlighet för alla att ta del av industrisamhällets historia” och att ”det omfattande engagemang som finns runt om i hela landet bidrar till att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”.

Den demontering och återanvändning som görs av enskilda och föreningar för att renovera, underhålla eller bygga fordon utgör själva kärnan i dagens miljöpolitik när vi ska hushålla med våra resurser. Den illegala bilskrotning som Lena Ek syftar på är källan till Naturvårdsverkets förslag. Naturvårdsverket menar att de har uppmärksammat förekomst av bilskrotning som skulle utgöra illegala verksamheter och att dessa verksamheter inte går att åtala. Skälet skulle vara att det inte är möjligt att skilja på vad som är att anse som en yrkesmässig verksamhet och vad som är ren hobbyverksamhet.


Frågan är således inte utagerad och Motorhistoriska Riksförbundet kommer därför fortsatt att bevaka den och andra förslag, t ex Naturvårdsverket förslag om att ett fordon måste genomgått en godkänd kontrollbesiktning vid export för att inte anses vara avfall. Motorhistoriska Riksförbundet välkomnar därför en öppen dialog med såväl Naturvårdsverket och Miljödepartementet gällande kommande utredningar och när frågan om illegal bilskrotning i framtiden åter remitteras och bereds av regeringskansliet.

Jan Tägt generalsekretarere MHRF
 

Kalendarium - Interna evenemang

Miljöminister Lena Ek

Foto: Johan Ödmann/Regeringskansliet
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?