Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Bränsle Diesel RME

 

Biobränsle kan skada motorerna på historiska fordon

MHRFs erfarenhet är att dieseldrivna historiska fordon drabbas av tillväxt av mikroorganismer på grund av biobränslet. Frågan återkommer frekvent från våra systerorganisationer och medlemmar inom den fordonshistoriska rörelsen. Problemet har även uppmärksammats nationellt och internationellt i motorpress. Igensatta pumpar och filter är vanligt förekommande problem som en följd av biobränsle. Ett annat är den svarta tjocka beläggning som uppstår när bakterierna dör och att vätesulfid bildas när syretillgången minskar för bakterierna vilket kan leda till kraftig korrosion i bränslesystemet. Problemen uppkommer framförallt vid långvarig förvaring av fordon och bränsle.
 

Hur ägaren drabbas

För ägaren innebär tillväxten ett omfattande och kostsamt saneringsarbete som endast kan undvikas genom val av rätt diesel för fordonet. MHRF har därför i ett remissvar till Transportstyrelsen (2015-01-30) föreslagit att det är av särskild vikt att föreskriften även innehåller tydliga allmänna råd i likhet med dem som finns för bensin med etanolinblandning. Genom sådana allmänna råd kan Transportstyrelsen medverka till att undvika de ovan beskrivna problemen för konsumenterna då det genom förfarandet skapas en enhetlig praxis på drivmedelsmarknaden för diesel. MHRF förslår en märkning med texten ”F7”.
 

Bakgrund

Det var i samband med en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel som MHRF i sitt remissvar framförde att det är viktigt att tillsatser av biodrivmedel, särskilt halten av fettsyrametylestrar, i dieselbränsle införs i föreskrift och allmänna råd så att det blir tydligt för konsumenten så att risken för skador på motorerna minimeras.


Läs mer i MHRFs remissvar samt i remissunderlaget.
 

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang

I tidningen Klassiska Lastbilar nr 1 2015 finns på sid. 26 en notis där veteranproblem med miljödiesel uppmärksammas. Jörgen Jarl i Eksjö har fått problem med sin Volvo N86 p.g.a att insprutningspumpen satts igen av dieseln med RME-inblandning. Om någon annan haft liknande problem tar Jörgen gärna emot tips på lösningar.

Han nås på 070-648 68 86.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?