Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Intensiva dagar för MHRF i Almedalen

Motorhistoriska Riksförbundet var 1-3 juli för femte året i rad på plats under Almedalsveckan. Tillsammans med Gotlands Veteranbilklubb visade vi historiska fordon och träffade politiker, myndighetspersoner, organisationer och intresserad allmänhet.

Vår monter fanns på Holmen i Visby hamn. I årets fordonsutställning syntes bland annat Bengt Brolins Messerschmitt med fotoutställning om gotländsk fordonshistoria, Åke Tiles Renault 2CV från 1955, Roland Wigströms Volvo Amazon 122 S från 1966 samt Rune Larssons Chevrolet Touring från 1926. Motorhistoriska Riksförbundets frågor som lyftes fram i år var bland annat EU:s kommande besiktningspaket, Transportstyrelsens hantering av ursprungskontrollen, hotade hantverkskunskaper samt ny mekanikerutbildning för historiska fordon i Motala.

I år genomförde vi dagligen kl 14.30 "baksätesdebatter" i ett historiskt fordon, dit vi bjudit in politiker från höger till vänster. Debatterna berörde det fordonshistoriska kulturarvet utifrån tre perspektiv: Miljö, samhällsnytta samt hur kulturarvet kan skyddas.

Motorhistoriska Riksförbundet valde att detta år prova ett nytt samarbete i Visby. Tillsammans med Järnvägshistoriska Riksförbundet, Museibanornas Riksorganisation, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Sveriges Ångbåtsförening, Sveriges Segelfartygsförening, Svensk Flyghistorisk Förening, Experimental Aircraft Association Sverige samt Båthistoriska Riksförbundet visade vi upp arbetslivsmuseerna och det rörliga kulturarvet. Tre angelägna gemensamma frågor identifierades: Vår betydelse för besöksnäringen, behovet av stärkt lagskydd för det rörliga kulturarvet samt bevarandet av hantverkskunskaper. Vi ser ett behov av kunskapsöverföring och utbildning för att våra historiska fordon, fartyg, flygplan och tåg ska kunna renoveras och köras även i framtiden.


MHRF:s första dag under Almedalsveckan gav intressanta möten och diskussioner, inte minst under den första baksätesdebatten i en Chevrolet Touring från 1926. Först att frågas ut om det rullande kulturarvets villkor var Leif Jakobsson (S), Annelie Enochson (KD) och Lotta Finstorp (M). Dagens tema var kulturarv och miljö. Alla medverkande såg med stor förståelse på de entusiaster som bevarar det fordonshistoriska kulturarvet.

- Det finns en fascination och stolthet över vårt rullande kulturarv [...] det är en del av vår historia, sa exempelvis Lotta Finstorp, riksdagsledamot för Moderaterna.

Riksdagsledamöterna såg dock en problematik i att allmänheten, men även en del politiker, inte förstår skillnaden mellan ett 30 år gammalt historiskt fordon och en tio år gammal sliten bruksbil. Detta skapar missförstånd i miljödebatten.


Under tisdagen blev det ännu en intressant baksätesdebatt där riksdagsmännen Per Svedberg (S), Per Lodenius (C) och Christer Akej (M) debatterade det rullande kulturarvet som samhällsnytta. MHRF konstaterar att det finns en politisk enighet kring många av våra frågeställningar. Per Svedberg (S), menade dock att Alliansen borde göra mer för att det rullande kulturarvet ska få genomslag i kulturpolitiken.

- Det finns mängder av potential i gamla fordon, lade Svedberg till.

En av diskussionerna gällde det faktum att vissa länsstyrelser börjat kräva att veteranfordonsklubbar ska söka tillstånd för färd på allmän väg i samband med föreningsarrangemang. För detta tar man ut en avgift. Att göra så vittnar om en fyrkantig syn på avgifter från myndighetens sida, menade Christer Akej (M), och fortsatte:

- Ideell verksamhet ska vi vara otroligt rädda om tycker jag [...] det är någonting väldigt fint.


Den tredje och sista dagen innehöll en baksätesdebatt kring hur det rullande kulturarvet kan skyddas. Riksdagsmännen Isak From (S), Sten Bergheden (M) och Anders Åkesson (C) tog plats i baksätet på Rune Larssons Chevrolet Touring från 1926. Först diskuterades frågan om det är rimligt att Transportstyrelsen kräver omvänd bevisföring vid registrering av historiska fordon, det vill säga att ägaren måste bevisa att fordonet inte är stulet. Här ansåg riksdagsledamöterna att det kan finnas felaktigheter i myndighetens tillämpning av lagen och de var inte främmande för en översyn av detta.

Sedan ställde MHRF:s förbundsordförande Peter Edqvist frågan om vilken framtida regering som skulle lyckas bäst med att styra upp Transportstyrelsens arbete med den komplicerade ursprungskontrollen. Här konstaterade Isak From (S) att det inte finns någon motpol, exempelvis ett ansvarsmuseum eller en myndighet, till Transportstyrelsen. Mot detta kontrade Anders Åkesson (C) med att Sverige inte behöver fler myndigheter, och att MHRF kanske skulle kunna fungera som företrädare för folkrörelsen, med samma status som exempelvis Riksidrottsförbundet har idag.

Slutligen ställdes frågan om politikerna är beredda att stödja en skyddslagstiftning som tvingar statliga verk och myndigheter att ta kulturhistorisk hänsyn till det rörliga kulturarvet. Det handlar då om historiska fordon, men också historiska fartyg, flygplan och tåg.

– Vi borde se över detta om det visar sig att det saknas ett skydd. Vi tycker att den här verksamheten är oerhört viktig för landet, svarade Sten Bergheden (M).

Anders Åkesson (C) höll med, men manade till försiktighet.

– Jag är livrädd att göra ett reservat av det som idag är en folkrörelse, sade han.

Isak From (S) avslutade med att konstatera att man är ganska eniga i de här frågorna över partigränserna.

– Jag ser fram emot att det blir lite verkstad i riksdagen på det här området, avslutade han.

Ett uttalande som Motorhistoriska Riksförbundet stämmer in i.

Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Se MHRF:s baksätesdebatter

MHRF:s baksätesdebatter

Måndag-onsdag kl 14.30-14.45


Måndag: Kulturarv och miljö.
Medverkande: Leif Jakobson (S), Annelie Enochson (KD) och Lotta Finstorp (M)


Tisdag: Det rullande kulturarvet som samhällsnytta.
Medverkande: Per Svedberg (S), Per Lodenius (C) och Christer Akej (M)


Onsdag: Hur skyddas det rullande kulturarvet?
Medverkande: Isak From (S), Anders Åkesson (C) och Sten Bergheden (M)

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?