Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

MHRF åter i Almedalen med riksdagspolitiker i baksätet

Bild: Göran Schüsseleder

Motorhistoriska Riksförbundet deltog för sjunde året i rad i Almedalsveckan. Vi fanns på plats måndagen den 29 juni till och med onsdagen den 1 juli. Likaså riksdagspolitikerna varav några hamnade i baksätet.


Även i år samverkade vi med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd samt andra organisationer inom det rörliga kulturarvet, närmare bestämt Järnvägshistoriska Riksförbundet, Museibanornas Riksorganisation, Sveriges Ångbåtsförening, Sveriges Segelfartygsförening, Båthistoriska Riksförbundet, Svensk Flyghistorisk Förening samt Veteranflyggruppen EAA Sverige. Tillsammans bildar vi Transporthistoriskt Nätverk.

Inom ramen för nätverket arrangerades en debatt, Laglöst kulturarv, där MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist var moderator. I debatten deltog Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Maria Ågren, generaldirektör, Transportstyrelsen, Per Olsson, statssekreterare, Kulturdepartementet och Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot, Trafikutskottet. Läs mer under bilden till höger. Debatten kan ses här.MHRF arrangerade dagligen kl. 14.00 en ”baksätesdebatt” i ett historiskt fordon. Debatterna var korta, ca 15 minuter, och i dessa deltog riksdagspolitiker för att diskutera det fordonshistoriska kulturarvet utifrån tre olika teman.
 

Måndag 29 juni (ljusgrön A-Ford 1928):
Stärkt bevaranderätt för historiska fordon

I regleringsbrev till myndigheter och i utredningsdirektiv gällande ny lagstiftning nämns sällan eller aldrig de historiska fordonen. Därför förbises ofta de speciella omständigheter som omger dessa, vilket kan få svåra konsekvenser. När en ny lagstiftning väl är på plats så är det ofta svårt och tar lång tid att göra ändringar. MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist frågade Jan Lindholm (MP), Per Lodenius (C) och Monica Green (S) hur man genom lagar och direktiv eller på annat sätt kan stärka skyddet för det rullande kulturarvet.


Tisdag 30 juni (röd Ford 1946):
Omöjliga regler stoppar historiska fordon – snaran har dragits åt ytterligare

I regleringsbrev till myndigheter och i utredningsdirektiv gällande ny lagstiftning nämns sällan eller aldrig de historiska fordonen. Därför förbises ofta de speciella omständigheter som omger dessa, vilket kan få svåra konsekvenser. När en ny lagstiftning väl är på plats så är det ofta svårt och tar lång tid att göra ändringar. MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist frågade Jan Lindholm (MP) och Teres Lindberg (S) hur man kan förenkla förvaltandet av det rullande kulturarvet.


Onsdag 1 juli (mörkgrön T-Ford 1926):
Historiska fordon – bra för svensk arbetsmarknad

MHRF uppskattar att det finns hundratusentals historiska personbilar och motorcyklar som är i behov av löpande underhåll. Fler yrkeskunniga på historiska fordon i motorbranschens företag behövs därför. Det finns också nischföretag i Sverige som sysslar med nytillverkning av delar. Potentialen för expansion är stor vilket också skulle bidra till svensk arbetsmarknad, inte minst i glesbygd. MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist frågade Isak From (S) och Lotta Finstorp (M) om möjligheten till utbildning och stöd till företagande på detta område.Sammanfattningsvis finns det en bred samstämmighet mellan de olika partierna när det gäller vikten av att bevara det rullande kulturarvet. Några av dem äger själva historiska fordon och känner därför till problemställningarna. Trots de goda intentionerna fick vi inga konkreta löften om åtgärder när det gäller motarbetande regler och förordningar.MHRF vill tacka Gotlands Veteranbilklubb för hjälpen med fordon och personal!


Malin Erlfeldt, kanslisekreterare
Samtliga bilder: Göran Schüsseleder

 

Kalendarium - Interna evenemang

Samarbetet i Almedalen

Läs mer om Transporthistoriskt Nätverk - Arbetsam här.

Bild: Göran Schüsseleder

Laglöst kulturarv. Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Maria Ågren, generaldirektör, Transportstyrelsen, Per Olsson, statssekreterare, Kulturdepartementet och Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot, Trafikutskottet debatterar behovet av en stärkt bevaranderätt. Moderator är Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF.
Se debatten här.

Medial uppmärksamhet

Bild: Göran Schüsseleder

Bengt Brolins Messerschmitt från 1956 var ett av många fordon tillhandahållna av Gotlands Veteranbilklubb som lockade till sig uppmärksamhet. Inte minst medial. Programledarna Demir, Anton och Amanda från Förmiddag i P4 Gotland visade stort intresse för Bengts rullande kulturarv.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?