Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Transporthistoriskt Nätverk: Det rörliga kulturarvet saknar lagfäst skydd

Från vänster: Riksantikvarieämbetets chefsjurist Catharina Sojde, riksantikvarie Lars Amréus, Björn von Sydow (S) och riksdagsledamoten Anders Åkesson (C). Foto: Thn

Representanter från Transporthistoriskt Nätverk samlade mellan rörligt kulturarv: ett lok från 1897 och en Chevrolet från 1926 med ägaren Rune Larsson vid skärmen. Foto: Thn

MHRFs ordförande Kurt Sjöberg överlämnar MHRFs jubileumsbok till Björn von Sydow (S). Utöver sina politiska engagemang har han ett stort järnvägsintresse och är bland annat aktiv medlem i museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg. Foto: ThN

MHRF var i Almedalen 1–3 juli inom ramen för Transporthistoriskt Nätverk (se organisationerna inom det rörliga kulturarvet intill).

Motorhistoriska Riksförbundet var på plats under politikerveckan i Visby som en del av Transporthistoriskt Nätverk (ThN). I den gemensamma montern på Holmen fick ett lok från Klintehamn-Roma järnväg byggt 1897 och en Chevrolet Touring från 1926 tillhörande Gotlands Veteranbilklubb representera det rörliga kulturarvet. Det gemensamma seminariet löd: Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur påverkas myndigheterna?.

– Till skillnad från det traditionellt markbundna kulturarvet saknar det rörliga kulturarvet, alltså äldre transportmedel, ett lagfäst skydd, förklarar MHRFs ordförande Kurt Sjöberg som var på plats.

ThN har under flera år drivit frågan att också detta kulturarv, till lands, sjöss och i luften, ska få en motsvarande bevaranderätt. Det är civilsamhället, föreningar och privatpersoner, som med ideellt arbete ser till att det rörliga kulturarvet bevaras, brukas och utvecklas, men som i dag har problem med tvingande regelverk och tyngande avgifter. Nu, 200 år efter att den första tidtabellbundna ångbåtsfärden inledde omvandlingen av Sverige till ett modernt land, har Riksantikvarieämbetet blivit klar med sin rapport Det rörliga kulturarvet
 – Förutsättningar för en lagstiftning till skydd för det rörliga kulturarvet
(RAÄ rapport 2018:1142).


Deltagare på seminariet var riksantikvarie Lars Amréus, Riksantikvarieämbetets chefsjurist Catharina Sojde, före detta talman Björn von Sydow (S) och riksdagsledamoten Anders Åkesson (C). Moderator var Rutger Palmstierna från BHRF. Det blev en öppen diskussion om RAÄs utredning som kom vid årsskiftet.

– Det visade sig att många juridiska detaljer måste klaras ut och att ett analysarbete pågår varför det är oklart när utredningen kommer på remiss, sammanfattar Kurt Sjöberg.
  
Under seminariet var Lars Amreus mycket positiv till det gemensamma arbete som ThN gör. Anders Åkesson tillade att det är tack vare samverkan inom ThN som frågan om stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet har uppmärksammats och att regeringen i slutändan fick ett uppdrag att utreda frågan.
  
Samtliga deltagare fick – och gladde sig över – MHRFs jubileumsbok Vägval under 50 år.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

ThN består av:

  • ArbetSam
  • Båthistoriska Riksförbundet/BHRF
  • Experimental Aircraft Association/EAA
  • Järnvägshistoriska Riksförbundet/JHRF
  • Motorhistoriska Riksförbundet/MHRF
  • Museibanornas RiksOrganisation/MRO
  • Svensk Flyghistorisk Förening/SFF
  • Sveriges Segelfartygsförbund/SSF
  • Sveriges Ångbåtsförening/SÅF
  • Vagnhistoriska Sällskapet


Läs mer om organisationerna här.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?