Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Risk för ånglåsproblem i Corona-tider

Den minskade trafiken på grund av Corona-pandemin kan leda till att vinterbensin även säljs under sommaren. Detta kan leda till problem med ånglås.

 

Tre frågor och svar om ånglåsproblem

 

 1. Problemen med ånglås sommartid verkar ha ökat. Är det nutidens etanolinblandningen som orsakar problemet?


  Svar: Det är ångtryckssammansättningen i bensinen som orsakar ånglåsproblemen, inte etanolhalten i bensinen. Bensinbolagen ändrar utifrån befintliga bestämmelser bensinens ångtryckssammansättning mellan sommar och vinter (läs mer i faktarutan till höger).


  Kommentar: Det är sedan en tid tillåtet för bensinbolagen i Sverige att öka etanolinblandningen i bensinen från 5 % upp till 10 %. Detta nyttjas inte fullt ut ännu, men även om de gjorde det så skulle det inte öka ångtrycket i bensinen. Anledningen till detta är att etanolen vid bränsleinblandning i bensin först ökar bensinens ångtryck, varpå det sedan minskar igen om man blandar i mer. Ren etanol har nämligen ett lägre ångtryck än vad normal bensin har.

  Detta är för övrigt anledningen till att man måste öka bensinhalten i E85-bränslet från 15 till 25 % på vintern för att E85-bilarna ska gå att starta i kyla.


   
 2. Finns det risk för att den minskade körningen nu under Corona-pandemin gör att bensinstationerna säljer sin kvarvarande vinterbensin även under sommaren?


  Svar: Ja, den risken är uppenbar. Konsekvenserna av detta framgår av ovanstående svar.


   
 3. Ånglås verkar oftare drabba äldre bilar med mekanisk bränslepump. De med elektrisk pump verkar klara sig bättre?


  Svar: Anledningen till att bilar med elektrisk pump klarar sig bättre än de med mekanisk pump torde vara att den elektriska pumpen ofta sitter vid själva bensintanken. Eftersom pumpen då trycker, ökar också trycket i ledningen och då förångas inte bensinen lika lätt. Med en mekanisk pump, monterad på motorn, får man däremot ett tryckfall i ledningen mellan tanken och pumpen, varpå bensinen lättare förångas i ledningen. Vid långsam körning minskar kylningen från fartvinden och dessutom minskar flödeshastigheten i bränsleledningen (detta gäller bara om bränslet inte flödar runt i en returledning såsom är fallet med bränsleinsprutade bilar).

  En åtgärd som kan vidtas för att minska ånglåstendenser är att på olika sätt försöka öka ventilation under motorhuven, och på så sätt minska uppvärmningen av bränsletillförseln.Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Bent Fridholm styrelseledamot MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang

Funderingar?

Frågor och resonemang kring ånglås och årets bensin tar MHRF gärna emot via kansli@mhrf.se.

Om oktantal och flyktighet i svensk bensin

Bensinens egenskaper

Bensin definieras officiellt av två grundläggande egenskaper:

Oktantalet – det som anges på pumpen vid stationen. Oktantalet definierar den så kallade knackningsresistensen. Om gasblandningen utsätts för hög temperatur och högt tryck kan den självantända. Det är det som kallas att motorn ”knackar/spikar”.

Flyktigheten – bensinens förångningsegenskaper, som normalt definieras utifrån max- och minimiångtryck på grund av:

 • På vintern är ångtrycket högre för att förbättra motorns förmåga till kallstart
 • På sommaren är kravet på högsta ångtryck är lägre för att undvika avdunstning.


Bensinens kokpunktsintervall

Bensinen som säljs i Sverige har ett fastställt kokpunktsintervall. Detta bestäms via inblandningen av butan och halten av detta i bensinen bestämmer till stor del dess flyktighet och ångtryck. Det behövs ett högre ångtryck på vintern för att förbättra kallstarter. Nivån behöver sedan vara lägre på sommaren för att undvika bränsleavdunstning.

Bensinbolagen ändrar regelbundet bensinens sammansättning mellan sommar och vintern och inblandningssammansättningen i bensinen bestäms enligt nedan.

Sommar:

 • 16 maj–31 augusti i Gävleborgs, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län
 • 1 maj–15 september i övriga Sverige.

Vinter:

 • 16 oktober–31 mars i Gävleborgs, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län
 • 1 november–15 mars i övriga Sverige.
På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?