Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

2020, utmaningarnas år för det rullande kulturarvet. Och möjligheternas.

Foto: Göran Schüsseleder

2020 har för många varit utmaningarnas år, inte minst inom den fordonshistoriska rörelsen. Trots detta stod den aldrig still, utan hittade nya sätt att visa upp sig – och umgås – på. Om än på avstånd.

Saltbilarna hade börjat gå i ide och vinterns mekande började se vårljuset i den långa tunneln av vintermörker. Och då händer det som skulle bli en början på något som aldrig verkar ta slut. Precis innan den stora avstampen av åksäsongen, påskhelgens Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia, drabbas världen av en pandemi som vänder upp och ned på det mesta som vi är vana vid. I alla fall allt som har med ”tillsammans” att göra, det vill säga möten och umgänge, en avgörande del för oss inom fordonshobbyn.

Även om det rullande kulturarvet i det närmaste slutade att rulla stod det aldrig still. Det blev ett påskfirande med Elmia-gänget om än ett digitalt där alla hallarna var representerade, inte minst Motorhistoriska Riksförbundet och alla andra från Nostalgiahallen i hall C. Men i övrigt ställdes sommarens efterlängtade träffar och marknader in och många gånger fick vi nöja oss med att ses i betydligt mindre sammanhang, på behörigt avstånd mellan såväl fordon som människor. Och precis så fick även Motorhistoriska dagen firas den 6 juni. Det blev dock ovanligt stor gemenskap trots allt genom vår Facebook-grupp motorhistoriskadagen2020 där även en Kultur på väg-vinnare korades. Det visade sig vara ett uppskattat sätt att umgås på och sociala medier kommer därför att bli ett utmärkt komplement vid framtida års firanden!


På tal om framtiden, för att säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas har MHRF bildat ett myndighetsråd som ska bevaka regeringens lagförslag. Rådet kommer även att bevaka regeringskansliets arbete med förordningar liksom berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner.

Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor:

  1. Framtida fossilfria flytande bränslen för gårdagens fordon.
  2. Bevarande och användande av det rullande kulturarvet.
  3. Ursprungskontroll. Ansökan om ursprungskontroll för historiska fordon.
  4. Gränsöverskridande transporter. Export och import av historiska fordon och fordon av intresse för samlare samt delar till sådana fordon.
  5. Registrering och teknisk identifiering.

Via MHRFs informationskanaler kommer arbetet att redovisas löpande.


Utmaningarna är gränslösa. Världsorganisationen för den fordonshistoriska rörelsen, FIVA, genomförde under hösten en enkät som riktade sig till både ägare och entusiaster av historiska fordon. 71 länder engagerades på 15 språk genom deras nationella medlemsorganisationer, däribland Motorhistoriska Riksförbundet för Sverige. För att få ett så bra underlag som möjligt är förstås ett högt deltagande avgörande. Sverige gjorde bra ifrån sig och bidrog med närmare 3 000 svar vilket gav en topplacering bland de deltagande länderna. Resultatetet av denna enkät kommer att ha stor betydelse när vi som företräder den fordonshistoriska rörelsen ska möta beslutsfattarna för att vi alla ska kunna köra gårdagens fordon även på morgondagens vägar. Inte minst de svenska.

Nu är det klubbarnas tur att svara på FIVAs världsomspännande undersökning. Även de som inte är anslutna till MHRF. Vi hoppas att Sverige även här kommer att ligga i topp när antalet svar räknas ihop efter den sista svarsdagen den 15 december. Under våren hoppas vi genom FIVA att kunna presentera en sammanställning från samtliga enkäter med en jämförelse av resultaten en liknande undersökning som gjordes 2014.


MHRF fortsätter att växa. Årets förbundsstämma fick även den genomföras digitalt via mindre sammankomster med delegater fördelade på ett flertal orter över hela landet. Glädjande är att våra nästan 200 MHRF-klubbar tillsammans nu företräder närmare 105 000 medlemmar efter att ha vuxit med nästan 1 500 medlemmar sedan i fjol. Detta om något visar att intresset för historiska fordon ökar!

Även MHRF-försäkringen har vuxit, och det med nästan 500 försäkringar sedan årsskiftet och har nu passerat 39 000. Nämnas kan att denna försäkring, Sveriges största för historiska fordon, ägs av MHRFs medlemsklubbar. Utöver din plånbok gynnas också klubben och den fordonshistoriska rörelsen tack vare MHRFs arbete som sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.


Nästa år hoppas jag, liksom kansliet och övriga i förbundsstyrelsen, att få träffa så många fordonsentusiaster som möjligt. På så många evenemang som möjligt – såväl stora som små – över hela landet! Om inte annat på vägarna där gårdagens fordon alltid är ett uppskattat inslag i trafiken i egenskap av det rullande kulturarv det handlar om. Ett kulturarv som i första hand förvaltas och vårdas av ideella krafter hemma i garagen, inte bara inför kommande åksäsong utan även till glädje för kommande generationer.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang


Bilden är tagen i samband med Alter-rundan i Luleå. Arrangör Norrlands Motorhistoriker. Bilen är en Ford Falcon från 1960. I bilen klubbens ordförande Sture Lundkvist med hustru Annika.

Klicka på bilden för en utskriftsvänlig PDF!

Foto: Göran Schüsseleder

MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg ser fram emot nästa års fordonsträffar i bland annat sin Packard Super Eight från 1940.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?