Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Ljusnar det vid horisonten för våra historiska fordon?

Klicka för att förstora bilden!

2021 har känts som en lång vägs färd mot ett ljusnande 2022 vid horisonten. Pandemin har gjort tillvaron tuff för oss alla som sett fram emot träffar och sommarevenemang och det är inte över ännu, utan finns illavarslande tecken på en fjärde våg. Men vi ska inte tappa sugen utan nyttja vintern till att pyssla om våra fordon och ha siktet inställt på att det blir bättre till sommaren.

Förutom pandemin har 2021 utmärkts av många digitala möten. Det är mycket roligare med fysiska möten, men för Motorhistoriska Riksförbundet har den digitala omställningen fungerat på ett riktigt bra sätt där möten har blivit effektiva. Men visst saknar jag de sociala samtalen i samband med klubbmöten och andra sammankomster. Intresset för det rullande kulturarvet har inte minskat, snarare tvärtom.

För andra året ställdes flera traditionella arrangemang in. Motorhistoriska dagen firades på samma sätt som under 2020 med en fototävling där det blev en stor gemenskap genom MHRFs Facebookgrupp för årets firande där även en Kultur på väg-vinnare korades. Det visade sig återigen vara ett uppskattat sätt att umgås på och sociala medier kommer därför att bli ett utmärkt komplement vid framtida firanden, även om det inte kan överglänsa känslan att träffas och umgås.


Myndighetsarbete

När MHRF startade för drygt 50 år sedan var målsättningen att kunna påverka politiker och beslutsfattare i frågor som rör våra möjligheter att kunna använda, bevara och använda våra historiska fordon. På den tiden bestod MHRF av 13 klubbar med knappt 2 000 medlemmar. Jag brukar säga att ”ensam är stark – särskilt i grupp” och det har ju verkligen visat sig vara ett framgångskoncept!

MHRF består i dag av nästan 200 klubbar med över 100 000 medlemmar. Vårt engagemang när det gäller myndighetsfrågor har utvecklats starkt under dessa 50 år. Vi har ett etablerat samarbete med många andra organisationer inom det rörliga kulturarvet genom Transporthistoriskt Nätverk – som också är en stark kraft inte minst i remissammanhang. MHRF har sedan många år ett givande samarbete med våra folkvalda i riksdagen genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Vår målsättning är att arbeta genom upparbetade kontakter med olika myndigheter såsom Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.

Under året har särskilt Naturvårdsverkets vägledning när det gäller import och export av fordon blivit särskilt uppmärksammat genom att Länsstyrelsen i Västra Götaland i våras stoppade två importer av amerikanska 50-talsbilar från USA som skulle renoveras i Sverige. Myndigheten betraktade de importerade fordonen som avfall och hänvisade till Naturvårdsverkets bristfälliga vägledning. Nu har fallen varit föremål för rättsliga prövningar och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen har upphävt Länsstyrelsens beslut och fordonsägarna har kunnat hämta fordonen i frihamnen i Göteborg. Naturvårdsverket har också ändrat i sin vägledning, mycket med anledning av de synpunkter som MHRF har framfört, både under senaste tiden och tidigare under åren.


Medlemsklubbarna

Under året genomförde MHRF en enkätundersökning bland våra medlemsklubbar för att få deras syn på hur nöjda de är med MHRFs medlemsservice. Resultatet visade att medlemmarna över lag är mycket nöjda samtidigt som organisationen har fått viktiga idéer och synpunkter för att utveckla verksamheten.


Drivmedel

Ett av de ställningstaganden som MHRFs myndighetsråd tagit fram rör tillgången till framtida drivmedel. Frågan om möjligheterna att framföra våra historiska fordon i framtiden berördes i en interpellationsdebatt i riksdagen under oktober och där svarade miljöminister Per Bolund att det kommer att finnas tillgång till fossila drivmedel även efter 2040 för fordon som behöver dessa. Han nämnde dock inget om priset eller var i landet det kommer att finnas användbara drivmedel till våra historiska fordon.

Min erfarenhet är att ”förnöjsamhet med nuläget är första steget tillbaka”. MHRF kommer med kraft att även fortsättningsvis bevaka och driva frågan om drivmedelstillgängligheten.


Internationellt samarbete

Genom medlemskap i FIVA, den världsomspännande organisationen för det rullande kulturarvet deltar MHRF aktivt på flera områden. Själv är jag medlem i den kommission som bevakar lagstiftningsfrågor och MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio är direktör och leder verksamheten inom kommissionen för tunga fordon.

Det är viktigt att påverka de frågor som behandlas i EU-parlamentet och som också påverkar historiska fordon i Sverige. Ett aktivt lobbyarbete är viktigt både i Bryssel och bland våra svenska politiker och beslutsfattare.


Blickar framåt

Historiska fordon är alltid ett uppskattat inslag i trafiken. Även många riksdagsledamöter är engagerade, vilket märktes inte minst i engagemanget i det uppmärksammade importärendet. Detta stärker MHRFs huvuduppdrag, som innebär att arbeta för att historiska fordon ska kunna användas, bevaras och utvecklas även i framtiden.

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Foto: Rolf Nilsson

Bilen är Opel Olympia från 1951 och ägs av Rolf Nilsson, medlem i Jemtlands Veteranbilklubb.

Bilderna är tagna i slutet av januari i Aspås tre mil nordväst om Östersund när solen efter två månaders vintermörker åter syns över horisonten igen. Om än en liten stund.

MHRFs mediala år

... finns samlat i vårt pressrum.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?