Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Betänkanden 2001-2007


Riksdagens utskott har genom åren lämnat in betänkanden som har direkt bäring på de kulturhistoriska fordonen och främjandet av det motorhistoriska kulturarvet.Bilskrotningsfonden avvecklas (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU8
Det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier för bilar upphör den 1 juni 2007 och bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Bilskrotningsfondens innestående medel ska användas till att främja skrotningen av äldre bilar som saknar katalysator och till att få bort övergivna bilar.

Datum för beslutet: 29 mars 2007.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU7)

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU7
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.


Datum för beslutet: 21 mars 2007.

Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.Motioner om väg- och fordonsfrågor (TU8)

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU8
Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.

Datum för beslutet: 9 mars 2006.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.Motioner om vatten- och luftvård (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU13
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om vatten- och luftvård. (Avgaser)

Datum för beslutet: 16 april 2003.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.Ny fordonslag (TU13)

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU13
En ny fordonslag träder i kraft den 1 maj 2003. Syftet är att förenkla och modernisera regelverket på fordonsområdet. Riksdagen gjorde vidare, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om regler för att underlätta verksamheten med amatörbyggda och ombyggda fordon.

Datum för beslutet: 30 maj 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.Ny lag om avgasrening och motorbränslen (MJU6)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU6

Riksdagen beslutade om en ny lag om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Bakgrunden är främst behovet att anpassa den svenska lagstiftningen om bilavgaser till de nya EG-rättsliga regler som numera gäller på området. De nuvarande reglerna i miljöbalken om motorbränslens indelning i miljöklasser och förbud mot att saluföra bränslen som inte uppfyller baskraven inom EU överförs till den nya lagen. Dessa regler ändras inte i sak.

Datum för beslutet: 4 december 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 


 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?