Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Betänkanden 2015-2016


Riksdagens utskott har genom åren lämnat in betänkanden som har direkt bäring på de kulturhistoriska fordonen och främjandet av det motorhistoriska kulturarvet.Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU11)

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om fordons- och vägtrafikfrågor. Skälet är främst att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om självstyrande fordon, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, fordonsbesiktningar, historiska fordon och vinterdäck.

Datum för beslutet: 14 april 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9)

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU9
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna handlar om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv.

Anledningen till riksdagen sa nej är bland annat att arbete redan pågår inom området samt att liknande frågor nyligen behandlats av riksdagen.

Datum för beslutet: 6 april 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU10)

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU10
Riksdagen sa nej till ett antal motioner om yrkesmässiga godstransporter på väg och taxi. Motionerna handlar bland annat om villkoren inom åkerinäringen, beställaransvaret, krav på taxameter och kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning bland annat till de utredningar som pågår om aktuella frågor inom yrkestrafiken och taxi.Datum för beslutet: 23 mars 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU10
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Datum för beslutet: 16 april 2015.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10)

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU10
Riksdagen sa nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.

Datum för beslutet: 8 april 2015.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.


 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?