Svenska Bussbranschens historia på nätet

Bild: Centrum för Näringslivshistoria

Svenska Bussbranschen har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria tagit fram en webbsida om bussbranschens historia.

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, bildades 1994 genom en sammanslagning av Svenska Busstrafikförbundet och operatörerna i Svensk Kollektivtrafik (SLTF). Vad man skulle göra med värdefullt historiskt material som fanns samlat var det ingen som tänkte på just då, men efter en tid blev det Spårvägsmuseet som tog sig an de lådor som packats. Här blev de dock stående i källaren tills den dag då museet skulle flytta. När man samtidigt upptäckte en vattenläcka i lokalen ombads BR hämta materialet.

En grupp tidigare företagsledare och tjänstemän hade vid denna tid bildat föreningen Persontrafikens veteraner, PTV, och dessa uppmanade nu BR att spara det värdefulla arkivet. PTV och BR sköts båda till medel och BR gav uppdrag åt Centrum för Näringslivshistoria att förteckna materialet, men även att skapa innehåll för en webbsida om bussbranschens historia.


Via Transportgruppens hemsida kan du läsa om kollektivtrafik, bussturism och skolskjutsar, men även om exempelvis högertrafikomläggningen och självklart också om bussarnas utförande och utrustning. Det är en sida som i populärvetenskaplig form ger en intressant överblick av bussbranschens historia.

Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Svenska BussbranschenSvenska Bussbranschens Riksförbund är en branschorganisation för bussföretag och bussresearrangörer. Organisationen har ca 400 medlemsföretag som bedriver alla former av busstrafik; lokal och regional linjetrafik i och omkring våra tätorter, landsbygdstrafik, skolskjutsar, sjukresor, expressbusstrafik, flygbusstrafik samt turist- och beställningstrafik både inom och utom Sveriges gränser.

Svenska Bussbranschens Riksförbund representerar mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar och företräder medlemsföretagens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter, andra organisationer och företag.

Centrum för NäringslivshistoriaCentrum för Näringslivshistoria bevarar och presenterar näringslivets historia i Sverige, från 1700-talet till idag, genom mer än 7 000 företagsarkiv som tillsammans omfattar fem mil historiskt material. Förutom dokument tar man hand om fotografier, filmer och föremål, men samlar också nutidshistoria genom intervjuer med kända och okända företagare. Centrum för Näringslivshistoria hjälper även till att föra historien vidare genom att ge ut tidskriften Företagsminnen, producera företagssajter, arrangera seminarier och tala vid konferenser.På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?