Evenemangskalender

[Publikt]
5 maj 2019

Mälardalsträffen 5:e maj

Västerås
Triumph Club of Sweden
Klubbträff på Arosmarknaden på Johannisbergs flygplats i Västerås. Ni hjälper oss att boka tillräcklig klubbyta för Triumph, om ni meddelar ert deltagande. Kanske kommer ni i 10-siffrigt antal i år.
Frank 076-296 46 59, Björn 076-336 65 66

Kontaktperson

Frank Engler
076-2964659
tcs@triumphclub.se