Evenemangskalender

[Publikt]
30 maj 2020

MCHK Syd - Skånerallyt

Lund
Motorcykelhistoriska Klubben
Obligatorisk
MC 30 år och äldre. Femte året för nuvarande rallyteam - Vi firar. Planering pågår

Kontaktperson

Joel Blomstrand
076-8806790
rally@mchksyd.com