Evenemangskalender

[Publikt]
3 juli 2020

Klässbol Sport o Gammelbilträff (Externt)

Klässbol
M.G. Car Club of Sweden, The
Klässbols brygga. kl. 18.00 grill och bilar.

Kontaktperson

-
-
hamnkapten@klassbolsbatklubb.se