Evenemangskalender

[Publikt]
31 juli - 2 augusti 2020

Sommartäff och MilleMiglia med årsmöte

Holsbybrunn
Fiat Classic Club
Obligatorisk
Välkommna till Fiat Classic Club årliga sommartäff med årsmöte. I samband med detta kör vi MilleMiglia för de som ansluter 31 juli.
Vi bor på Ädelfors Folkhögskola i Holsbybrunn.
Anmälan senast 30 april till Anders Hög (anders.hog@billerud)

Kontaktperson

Anders Hög
070-2881719
anders.hog@billerudkorsnas.com