Evenemangskalender

[Publikt]
30 augusti 2020

Helgasjörallyt

Växjö
Wexiö Motorveteraner
Obligatorisk
I år har vi ett annat upplägg som gör att gällande regler om social distans kan hållas.
Information på hemsidan.
VÄLKOMNA

Kontaktperson

Peter Thornström
073-0875461
kassor@wmv.se