Evenemangskalender

[Publikt]
29 augusti 2021

Helgasjörallyt

VÄXJÖ
Wexiö Motorveteraner
Obligatorisk
Vi kommer att ordna ett coronaanpassat rally.
En runda på ca 70 km körs i närheten av Helgasjön . Det blir några kluriga uppgifter att lösa efter vägen.
Detaljer om rallyts upplägg och anmälan presenteras i mitten av juli. Kolla hemsidan.

Kontaktperson

Bertil Nilsson e.1/7
070-5400820
nils.b.nilsson@gmail.com