Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Detta innebär ökad biobränsleinblandning

Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel (etanol) i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utöka via en ny reduktionspliktsbestämmelse.

Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Skälet är miljön och syftet är minskade koldioxidutsläpp.

Den första konsekvensen av detta beslut är att det redan från den 1 augusti 2021 kommer bensinkvaliteten E10 att bli den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol istället för dagens fem.


Konsekvenser för historiska fordon

Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel desto större konsekvens för de historiska fordonen:

 • En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket i sin tur innebär högre bränsleförbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka våra fordon lite oftare.
 • På äldre fordon blir bränsleblandningen magrare med det nya bränslet vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning på grund av den magrare bränsleblandningen.
 • Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bränsleblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp.


Åtgärder att vidta för fordonsägaren

 • Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte.
 • Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsleluft förhållandet består.


Alternativet 98 oktan (istället för E10)

98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den mix som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen.


Diesel

Även dieselbränslet kommer att få utökad bränsleinblandning av biobränsle från augusti 2021. Den ökade inblandningen har redan i dag ställt till med problem i form av sämre lagringshållbarhet, algtillväxt och rostskador i bränslesystemen på grund av att bränsleblandningen binder mer vatten.

Bent Fridholm styrelseledamot i MHRF och medlem i Myndighetsrådet
 

Kalendarium - Interna evenemang

Detta är Myndighetsrådet

Myndighetsrådet ska bevaka kommande svenska lagförslag från regeringen för att genom information till riksdagen säkerställa att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt kan bevaras, användas och utvecklas. Detsamma gäller regeringskansliets arbete med förordningar och berörda myndigheters arbete med föreskrifter och instruktioner.

Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor.


Läs mer här.

Debatt i riksdagen med anledning av interpellationssvar

Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud.

Interpellation 2021/22:7 av Marléne Lund Kopparklint (M) från den 12 oktober 2021, tillsammans med Sten Bergheden (M), Lars Beckman (M), Jan Ericsson (M) och Thomas Morell (SD). Följande interpellationer debatterades med miljö- och klimatminister Per Bolund:

 •  Marléne Lund Kopparklint (M)
  Bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud
 • Sten Bergheden (M)
  Bränsleförsörjning till det rullande kulturarvet


Klicka här för att se debatten i riksdagens webb-tv.

Clarification on E10 fuel usage

... and labelling for historic vehicles


Här kan du ta del av FBHVCs, den brittiska motsvarigheten till MHRF, arbete när det gäller förtydligande om E10-bränsleförbrukning och märkning för historiska fordon kring bränslen.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?