Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens

FIVA bildades 1966 och organiserar i dag över en och en halv miljon entusiaster med historiska fordon i över 80 av världens länder. FIVA representerar ägarna av historiska fordon i kontakter med Europeiska unionens olika beslutande organ samt FN och andra internationella sammanslutningar. FIVA har ett antal kommittéer med representanter från de olika medlemsländernas förbund. Den juridiska kommittén bevakar myndighetsfrågor och lagar och regler, evenemangskommittén sörjer för hög standard vid internationella evenemang med historiska fordon, tekniska kommittén hanterar frågor kring fordons originalutförande och så vidare.

FIVAs styrelse och kommittéernas ledamöter väljs av de nationella medlemsorganisationerna vid ett årsmöte (General Assembly) varje höst. FIVAs ordförande (president) var mellan 2008 och 2013 Horst Brüning, tidigare ordförande i Motorhistoriska Riksförbundet. Sedan 2016 är Peter Edqvist Senior Vice-President, även han en tidigare MHRF-ordförande. Nuvarande MHRF-styrelse finns representerad genom förbundssekreterare Timo Vuortio som är ordförande i FIVA Utilitarian Commission (som har som uppgift att bevaka omvärldshändelser ur historiska nyttofordons perspektiv) samt förbundsordförande Kurt Sjöberg, som deltar i FIVAs Legislation Commission (lagstiftningsfrågor).

2016 utropades till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. FIVA låg bakom firandet som skedde i samband med att FIVA firade 50 år. Som beskyddare av året stod Unesco, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Sveriges bidrag till året var Motorhistoriska Dagen 6 juni.


FIVA Identity Card
Som Sveriges representant i FIVA utfärdar Motorhistoriska Riksförbundet så kallade FIVA Identity Cards för fordon vars ägare är bosatta i Sverige. Behöver du ett sådant kort, kan du läsa mer om det här.

Kalendarium - Interna evenemang

FIVA

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?