Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

FIVA Årsmöte november 2013


Årsstämman samlade företrädare för det fordonshistoriska kulturarvet från 60 länder.
 

På stämman lämnade MHRF:s tidigare ordförande Horst Brüning uppdraget som president i FIVA efter två fulla mandatperioder. Som ny president valdes fransmannen Patrick Rollet. FIVA:s kommissioner redogjorde också för årets aktiviteter. Här kommer rapporter om några viktiga frågor och projekt.
 

Legislation Commission arbetar huvudsakligen med EU-relaterade frågor rörande t ex registrering, tull, säkerhet och miljö.
 

LC har träffat EU-parlamentets fordonshistoriska grupp liksom enskilda parlamentariker. Det absolut viktigaste arbetet har rört det så kallade besiktningspaketet. Här har FIVA och de nationella förbunden jobbat intensivt under flera år för att säkerställa rimliga krav för de historiska fordonen vid kontrollbesiktning. Frågan som huvudsakligen rör definitionen ”fordon av historiskt intresse” avgörs under våren 2014. Du kan följa utvecklingen på vår hemsida.
 

LC har också tagit initiativ till en ny socioekonomisk undersökning motsvarande den som gjordes 2005/2006. Målgrupp är fordonsägare, företagare och klubbar. Syftet är att få fram aktuella siffror som belyser den fordonshistoriska rörelsens betydelse för näringslivet, samhällsekonomin och enskilda.
 

Culture Commission har under året påbörjat arbetet med en ordlista som definierar de termer som används i bevarandet och brukandet av historiska fordon. Ordlistan beräknas fastställas på nästa årsstämma. Den  skapar bra förutsättningar för ett gemensamt språkbruk och ökar möjligheten till samsyn i enskilda frågor. Tillsammans med Charter of Turin som fastställdes på förra årsmötet utgör de två framtida viktiga dokument i såväl FIVA:s interna dialog som i dialogen med beslutsfattare nationellt och i till exempel EU-parlamentet. Läs mer om detta.


FIVA:s arbetsgrupp Trade and Skills bedriver en undersökning riktad till klubbmedlemmar. MHRF ser gärna att svenskar går in och svarar på frågorna: http://survey.fiva.org/index.php/survey/index. Under 2014 kommer arbetsgruppen att påbörja motsvarande undersökning bland handel och hantverk samt biltidningar. Syftet med undersökningarna är att få en samlad internationell bild av tillgänglighet på såväl reservdelar som yrkeskompetens kring våra historiska fordon.
 

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

FIVA

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?