FIVA: Charter of Turin har trätt i kraft

Den 29 januari 2016, exakt 127 år efter att Carl Benz fick patent för sitt trehjuliga fordon med gasdriven motor, trädde Turin-stadgan i kraft.

Stadgan antogs av FIVAs generalförsamling i oktober 2012. Detta policydokument belyser den kulturella och historiska betydelsen av bilen och förespråkar en ansvarsfull behandling av historiska fordon. Dessa principer och riktlinjer ger stöd för ägare av historiska fordon när det gäller brukande , underhåll, reparation och restaurering. Turin-stadgan är FIVAs reaktion på krav från internationella politiska organisationer som EU och UNESCO, och ansluter sig till bland annat Barcelona-stadgan för skydd av historiska fartyg och Riga-stadgan för skydd av historiska järnvägar.


I Turin-stadgan framhåller FIVA rätten att köra historiska fordon på allmänna vägar. "Om vi ​​vill kunna uppleva klassiska bilar i framtiden, måste vi se till att de erkänns som en del av vår kultur värd att skydda", säger FIVAs president, och Motorhistoriska Riksförbundets tidigare ordförande, Horst Brüning.

”Turin-stadgan understryker vikten av att historiska fordon körs och används för att på så vis till kommande generationer bevara inte bara själva fordonen utan också kunskapen om och förståelsen för deras funktion och användningssätt. Detta går helt ihop med Motorhistoriska Riksförbundets devis För gårdagens fordon på morgondagens vägar", säger Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist.

Malin Blomquist kanslisekreterare MHRF


Motorhistoriska Riksförbundet är en aktiv medlem av den internationella rörelsen för historiska fordon, FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). FIVA bildades 1966 och organiserar idag över en och en halv miljoner entusiaster av historiska fordon i 64 länder.­

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?