FIVA Pass

Förutom denna informationssida finns en instruktion på svenska till ansökningsformuläret (hämtas till höger) som korrekt ifyllt skall sändas till MHRF, Anderstorpsvägen 16, 6 tr. 171 54 SOLNA. Dessutom krävs kopia på det svenska registreringsbeviset, foton och kopior på de papper som den sökande vill åberopa.

Passet utfärdas för historiskt intressanta vägfordon


  • som är åtminstone 30 år gammalt,
  • som är bevarat och underhållet i historiskt korrekt skick,
  • som inte används som ett medel för daglig transport,
  • och som därför är en del av vårt tekniska och kulturella arvegods.

OBS! En oberoende person skall inspektera fordonet och vidimera de uppgifter som ägaren har lämnat. Personen utses i samråd med eller anvisas av MHRF. Sökanden står för kostnader förknippade med besiktningen. 

Avgiften för FIVA-passet (se punkt H i pdf-dokumentet till höger) skall sättas in på MHRFs plusgirokonto 45 66 18-8 samtidigt med att ansökan sänds till MHRFs kansli. MHRF påbörjar inte behandlingen av inkommen ansökan om inte avgiften erlagts.

För dig som ansöker om FIVA pass hittar du mer information på FIVA:s hemsida, kan du läsa mer om FIVA-passet under FIVA ID-Card. Här hittar du också ansökan, hur passet ser ut och ett referat om fordons autenticitet. Du som skall besiktiga fordonet finner mer information om Technical Code som innehåller klassificering av fordonen och Scrutineers handbok som innehåller praktiska instruktioner.

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?