Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Förbud mot utförsel av historiskt fordon

Mark- och miljödomstolen har i juli avslagit ett överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut från december 2017 om att förbjuda utförsel från Sverige av en VW-buss från 1982 som gått 6 998 mil. Ägaren, en tysk medborgare som har köpt fordonet på auktion i Sverige, har begärt prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen.

Mark-och miljödomstolen ansåg att fordonet är avfall då det endast är veteranfordon som förvaras på ett förnuftigt och miljöanpassat sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar, som undantas från avfallsdefinitionen med hänvisning till ELV-direktivets, 2000/53/EG skäl nr (10). De ansåg att bilens ålder, skick, meddelat körförbud, utebliven kontrollbesiktning med mera talar för att det är avfall och inte en veteranbil.


Länsstyrelsens beslut grundades på att fordonet ansågs vara farligt avfall med hänvisning bland annat till att om ett fordon ska bedömas utgöra en vara förutsätts att den är fungerande eller behäftad med mindre fel som är lätt avhjälpta och att fordonet är avfall därför att säljaren har sålt det. Inköpsvärdet indikerar enligt LST att det inte rör sig om ett fungerande fordon. Att det haft körförbud i tolv år är en indikation på att det rör sig om ett uttjänt fordon. De anser att ett fordon ska vara i sådant skick att den ska kunna genomgå en svensk bilprovning utan att få körförbud för att fritt få föras ut ur landet. LST kan överväga ett undanröjande av förbudet om undersökningar av fordonet visar att det är reparerbart och att ett kontaktbart namngivet företag eller person, med dokumenterad erfarenhet av jämförbara fordonsreparationer eller restaureringar, kan styrka att denne kommer renovera objektet. Det är för att hålla denna möjlighet öppen som LST anger att de avstått från att förelägga säljaren att lämna in bilen till en bilskrotningsanläggning.

Domskälet baseras därmed uteslutande på en snäv tolkning av ett icke juridiskt bindande skäl i ELV-direktivet vid tillämpning av vägledningen i den likaledes icke juridiskt bindande Correspondent's Guidelines No 9 avseende "Shipments of Waste Vehicles".


Läs domen i sin helhet här.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?