MHRFs ägarguider

Motorhistoriska Riksförbundet tar just nu fram en serie guider för dig som ägare av ett historiskt fordon.

”Besiktningsfriheten innebär samtidigt ett stort ansvar för dig som fordonsägare.”

Egenkontroll för historiska fordon

För att säkerställa rimliga villkor för de historiska fordonen är besiktningsfriheten ett välkommet och efterlängtat besked efter många års arbete av Motorhistoriska Riksförbundet, den internationella paraplyorganisationen FIVA och våra systerorganisationer inom EU. Besiktningsfriheten innebär samtidigt ett stort ansvar för dig som fordonsägare. Därför har vi tagit fram denna guide med tips och praktiska råd som ett underlag till stöd för egenkontroll av ditt fordon.

Många klubbar anordnar tillsammans med besiktningsföretagen tillfällen då klubbmedlemmarna kan träffas och få sina fordon kontrollerade vilket kan vara ett trevligt alternativ. Om du är det minsta osäker rekommenderar MHRF besiktningsföretagens tester för besiktningsbefriade fordon. De har även särskilda tester om du ska sälja ditt fordon.

Uppgifterna i testet är enbart till för dig som ägare – eller som köpare – av ett historiskt fordon.

Vetskap om behov av reparationer och underhåll

Genom egenkontroll alternativt besiktningsföretagens tester får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat.

Klicka för att bläddra!

Egenkontroll för historiska fordon

Ägarguide för egenkontroll.

Checklistan för egenkontroll

Checklistan är samma som den i ägarguiden.

Förvaring av historiska fordon

Motorhistoriska Riksförbundet vill självklart att den som äger ett historiskt fordon förvarar det på ett bra sätt. MHRF anser det också angeläget att den som äger ett restaurerings-, renoverings- eller reparationsobjekt förvarar det så att det inte kommer till skada eller förstörs. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation av ett historiskt fordon. Förvaras allt detta på ett bra sätt är det enligt vår uppfattning inte någon risk att, efter rättslig prövning, bli tvingad att forsla bort något eller att lämna en bil till en bilskrotare.

Även objekt har ett värde

Har du ett objekt med tillhörande visioner, men ingen försäkring? Värdet visar sig om inte annat vid brand och stöld. I motsats till vad många tror ingår de inte i husets, garagets eller någon annan lokals försäkringar. För medlemmar i en MHRF-ansluten klubb finns förmånliga försäkringsalternativ.

Förvaring av historiska fordon

Ägarguide för förvaring, skrotning med mera.

Kommande ägarguider

Kommande guider från Motorhistoriska Riksförbundet:

  • Juridik och dokument
  • Funktionärsguide för evenemang