Besiktningsbefriad?

Här hittar du vilka fordon som undantas kravet på kontrollbesiktning respektive kan befrias från periodisk kontroll.

 • Bilar och släpvagnar som dras av bilar
 • Motorredskap, klass I
 • Släpvagnar som dras av dessa
 • Motorredskap som utgörs av ombyggda bilar
 • Traktorer som utgörs av ombyggda bilar.

För att fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton ska omfattas av besiktningsbefrielsen krävs att fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren.

För fordon med en totalvikt över 3,5 ton gäller det om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning från det föregående kalenderåret.

Dessa krav gäller inte fordon som är tillverkade år 1950 eller äldre och som tidigare har varit befriade från krav på kontrollbesiktning.

Fordonen ovan som är 50 år och äldre omfattas inte av befrielsen om de är belagda med körförbud, om fordonet omfattas av 6 kap. 6 § 2–8 fordonsförordningen och om fordonet omfattas av yrkestrafiklagen.

… motorcykeln har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren. Det kravet gäller inte motorcyklar 1950 eller äldre som tidigare har varit befriade från krav på kontrollbesiktning.

Motorcyklar som är 40 år och äldre omfattas inte av befrielsen om de belagda med körförbud.

 • Personbil, registrerad som tävlingsfordon och som utmärkts med
  någon av textkoderna T71R, T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK eller T71ZS
 • Motorcykel, registrerad som tävlingsfordon och som utmärkts med
  textkoden T71MC

Befrielsen gäller endast om fordonet har en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning inom de två föregående kalenderåren eller är tagen i trafik första gången inom de föregående 24 månaderna.

… och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats.

Befrielsen gäller under förutsättning att fordonet utseendemässigt och tekniskt efterliknar bil eller motorcykel som enligt ovan är befriade från besiktning med de undantag samt ändringar som är tillåtna för ett ändrat fordon eller ett ombyggt fordon och förutsatt att fordonet inte används som bruksfordon. Sådana fordon med textkoden T12A eller T12C som uppfyller dessa förutsättningar, ska ha genomgått en registreringsbesiktning för att få undantas från periodisk kontrollbesiktning.

Befrielsen enligt dessa villkor gäller endast om fordonet har genomgått en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24 månader gammal.

MHRFs egenkontrollguide.

Egenkontroll för historiska fordon

Genom egenkontroll alternativt besiktningsföretagens tester får du vetskap om ditt fordons behov av reparationer och underhåll. Tänk på att flygande inspektion fortfarande kan ske ute på vägarna, även om ditt fordon är besiktningsbefriat. Du hittar Motorhistoriska Riksförbundets egenkontrollguide här.