Drivmedel och historiska fordon

MHRFs rekommendationer, tips och konstateranden.

”Våra historiska vägfordons andel av drivmedelsförbrukningen i landet är endast några få promille av totalen […].”

Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar utifrån egna undersökningar att flytande drivmedel kommer att finnas tillgängligt på öppna marknaden i Sverige under lång tid framöver. Sannolikt långt efter år 2045.

Den utstakade vägen bort från fossila drivmedel innebär att den kemiska sammansättningen i dessa kommer att förändras över tid i likhet med de senaste 150 årens utveckling parallellt med motorerna och samhällets krav. Däremot kommer knappast något helt nytt flytande drivmedel att finnas framtaget inom tidsrymden. Det innebär i de flesta fall att våra äldre motorer efter drivmedelsomställningen fortsatt kommer att fungera med inga, eller med endast mindre, justeringar.

Drivmedelskvaliteternas tillgänglighet

Ett annat konstaterande är att drivmedelsbolagen i dagsläget inte har någon skyldighet att över tid garantera att alla drivmedelskvaliteter finns tillgängliga överallt i landet. De tillhandahåller helt enkelt bara de drivmedel som är kommersiellt lönsamma för dem att distribuera till konsumenterna. Våra historiska vägfordons andel av drivmedelsförbrukningen i landet är endast några få promille av totalen vilket i sin tur innebär att tillgängligheten på vissa drivmedel kan variera i olika landsdelar.

Drivmedel som rekommenderas

MHRF rekommenderar dig att tanka det som vid var tidpunkt är det mest gynnsamma drivmedlet för just ditt äldre fordon. Under år 2022 är bensinkvaliteten 98 oktan och HVO100 på dieselsidan att föredra. Alkylatdrivmedel, som det ser ut nu, bör dock undvikas eftersom dessa kan ha en uttorkande effekt på äldre packningsmaterial och därmed ge risk för läckage.