FIVA Identity Card

Ett FIVA Identity Card kan du behöva för att delta i vissa internationella evenemang. Handlingen utfärdar MHRF/FIVA för historiska fordon som är 30 år eller äldre och för youngtimers, fordon som är 20 till 29 år gamla.

”Vi rekommenderar att du i vart fall påbörjar din ansökan senast två månader innan evenemanget.”

Dokumentet bygger på uppgifter som du lämnar om ditt fordon. Därefter undersöks fordonet fysiskt mot dessa uppgifter innan ett FIVA Identity Card kan utfärdas. Kostnaden för granskningen varierar efter överenskommelse mellan fordonsgranskaren och dig. Du betalar direkt till fordonsgranskaren.

Dokumentet är ägarbundet och gäller i högst tio år.

Var ute i god tid

Då ansökningsförfarandet sker i flera steg och fordonsgranskaren sällan kan komma direkt till dig ska du se till att vara ute i god tid om du behöver dokumentet inför ett särskilt evenemang. Arrangören kräver ofta att ditt FIVA Identity Card finns med vid din anmälan till evenemanget. Vi rekommenderar att du i vart fall påbörjar din ansökan senast två månader dessförinnan.

Avgift för  FIVA Identity Card

Motorhistoriska Riksförbundet debiterar en avgift för utfärdande av ett FIVA Identity Card. 2022 är den:

Avgiften faktureras i förskott. Observera att ersättning till fordonsgranskaren tillkommer.