Forska om ditt fordons historia i Sverige

Att forska om det egna fordonets historia kan vara nödvändigt i samband med den obligatoriska ursprungskontrollen inför en kommande registrering av ditt fordon. Förutom detta är det intressant att få veta mer om fordonets historia. Vad det varit med om, var det funnits och vilka som ägt det.

”Det är möjligt att forska efter uppgifter på plats i de flesta läns- och landsarkiven i Sverige.”

Ett första steg när man ska forska om fordons historia är att känna till fordonets registreringsnummer och även typ av fordonsslag (personbil, motorcykel med flera). Likaså att veta fordonets fabrikat och årsmodell. Detta eftersom äldre registreringsnummer som kom ur bruk på grund av avregistrering av ursprungsfordonet ofta återanvändes av registreringsmyndigheterna vid registrering av ett annat fordon vid ett senare tillfälle.

Nedan ser du hur du kan gå till väga!

Uppgifter för fordon från år 1994 och framåt finns att tillgå via Transportstyrelens (TS) hemsida eller genom att ringa telefonnummer 0771-14 15 16 om fordonet är avregistrerat efter detta år.

Hos TS finns även tillgång till det så kallade transaktionsregistret som omfattar alla händelser för dessa fordon. Observera att de inte får lämna ut personuppgifter via internet. Du kan däremot begära kopior och sedan få dessa uppgifter hemskickade till dig via post.

Avregistrerade fordon som varit registrerade mellan åren 1972–1994 finns arkiverade på mikrofilm hos SVAR, Svensk arkivinformation, en avdelning inom svenska Riksarkivet med placeringsort i Ramsele. Här finns till exempel handlingar angående registrering, försäkring och besiktningsinstrument.

Uppgifterna kan beställas via SVARS hemsida. Leverans till dig sker via post. Avgift för porto tillkommer.

Med hjälp av fordonets nuvarande registreringsnummer, (till exempel ABC123 eller ABC12A) kan du få fram information om fordonets äldre registreringsnummer med angiven länsbokstav.

Registret fördes tidigare av Bilregisternämnden, BRN. Detta register finns nu sökbart via SVAR, Svensk arkivinformation. Beställning av sådana uppgifter görs hos deras kundcenter via e-post: kundcenter.svar@riksarkivet.se.

Fram till år 1972 bestod registreringsnumren av länsbokstav följt av siffror (till exempel AB12345). Uppgifter om dessa kan du hitta på Riksarkivets hemsida via detta beställningsformulär.

Nedladdningsbar data från Norrlandslänen finns att tillgå via Riksarkivets databas Wincars. Registret skapades av anställda vid Riksarkivet i Härnösand i början av 00-talet och omfattar fordon av olika slag som 1916–1972 varit registrerade Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Gävleborg. Uppgifterna i registret kommer från länsstyrelsernas äldre bilregister.

Polisunderrättelser avseende nyregistreringar och ägarbyten av personbilar, bussar, lastbilar och mc åren 1907 till 1925 för hela riket kan beställas via Old Books Digitally Remastered.

Samma leverantör har även Bilkalendern för:

  • Göteborg och Bohus län från 1952,
  • Blekinge län 1958 och
  • Kalmar län 1958.

Du hittar dem här: http://obdr.se/bilkalendrar.html

Uppgifter om militära fordon finns i ett separat fordonsregister, MIFOR, Försvarsmaktens logistik i Boden. Här kan du även hitta fordonsritningar. Registret finns i delar kvar hos myndigheten, men även på Krigsarkivet. Riksarkivets guide hittar du här.

Du kan också ställa frågor och beställa ett utdrag ur registret på ditt fordon via: mifor-fmlog@mil.se eller genom att ringa Försvarsmaktens växel på telefonnummer 08-788 75 00.

Vid sidan av de svenska fordonsregistren finns andra arkiv som kan vara intressanta för att få veta än mer om fordonet och därmed bidra till att levandegörande av fordonets historia till dig. Det kan vara tullhandlingar, företags- och ägaruppgifter liksom utdrag om fordonets lokala historia runt om i Sverige.

Nedan några tips om några alternativa sökvägar:

  • Den nationella arkivdatabasen, NAD
  • Äldre bilkalendrar och tryckta böcker med fordonsuppgifter per län och år
  • Polisens ”Meddelande om Automobiltrafik” utgivna av Stockholms Polisstyrelse omfattande hela riket från åren 1907 till år 1925
  • Tillverkarens generella uppgifter om ditt fordon
  • Tidigare ägares muntliga eller skriftliga uppgifter
  • De motorhistoriska klubbarna i Sverige och utomlands
  • Företagsarkiv runt om i Sverige.

Att själv forska på plats i arkiven?

Det är möjligt att forska efter uppgifter på plats i de flesta läns- och landsarkiven i Sverige. Ska du forska i ett arkiv där denna möjlighet ges rekommenderar vi att du läser: Landsarkivets i Uppsala vägledning till Länsstyrelsernas fordonsregister 1916-1972.