Intyg från MHRF

MHRF har sedan 1997 utfärdat så kallade MHRF-intyg som underlag och stöd för bland annat ursprungskontroll, registreringsbesiktning och fastställande av teknisk identitet. Intygen beskriver fordonets överensstämmelse med ursprungsutförandet med tilläggsnoteringar om eventuella avvikelser.

”MHRF kommer därför under mellantiden inte att utfärda intyg.”

Den 23 juni 2022 publicerade Transportstyrelsen nya föreskrifter inom detta område. Dessa träder i kraft den 1 februari 2023. Motorhistoriska Riksförbundet och övriga som berörs av förändringen behöver tills dess se över rutiner, systemstöd och utbildningsmaterial för att möta de nya kraven i föreskrifterna. MHRF kommer därför under mellantiden inte att utfärda intyg. Under samma tidsperiod kan vi inte heller hjälpa till med rådgivning eller fullfölja pågående ursprungskontrollärenden.

Se de nya föreskrifterna här och här och här.

Vi hoppas på förståelse för denna åtgärd under det rådande läget.

Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna om ursprungskontroll, teknisk identifiering och registreringsbesiktning här.