Intyg från MHRF

MHRF har sedan 1997 utfärdat intyg som underlag och stöd för bland annat ursprungskontroll, registreringsbesiktning och fastställande av teknisk identitet. Intygen beskriver fordonets överensstämmelse med ursprungsutförandet med tilläggsnoteringar om eventuella avvikelser. Efter ett uppehåll utfärdar MHRF åter dessa intyg från och med den 1 februari 2023.

Den 23 juni 2022 publicerade Transportstyrelsen nya och ändrade föreskrifter inom detta område, med ikraftträdande den 1 februari 2023. Motorhistoriska Riksförbundet och övriga som berörs av förändringen har under en längre tid sett över rutiner, systemstöd och utbildningsmaterial för att möta de nya kraven i föreskrifterna.

Ansökan

Du kan ansöka om ett MHRF-intyg om Transportstyrelsen eller besiktningsföretaget har hänvisat dig till oss. Ansökan görs via vår hemsida genom att skapa ett digitalt konto och sedan välja Ansök om intyg. I ansökan ska personuppgifter, grundläggande fordonsuppgifter och bilder samt vissa dokument bifogas. Transportstyrelsens skrivelse till dig med ärendenummer eller protokollet från besiktningsföretaget ska alltid biläggas. När ärendet är skapat tar vi kontakt med dig när det blir din tur.

Med anledning av förändringarna och de nya rutinerna kan handläggningstiden komma att vara lång, vi ber om förståelse för detta.

Vid frågor, skicka ett mejl till intyg@mhrf.se.

Kostnader för ett MHRF-intyg

Innan Motorhistoriska Riksförbundet påbörjar en utredning faktureras ett grundbelopp. Beloppet omfattar upp till tre timmars utrednings-/intygsarbete. Kräver arbetet mer än tre timmar debiteras ett tillägg per timma och vi kontaktar dig för avstämning innan utredningen fortsätter.

Tänk på att i din ansökan ange om du är medlem i en MHRF-ansluten klubb för att kunna åtnjuta den lägre avgiften.

Intygsärenden kan i vissa fall vara komplicerade, det är därför viktigt att du i din ansökan förser oss med så mycket information du kan om ditt fordon. Speciellt när det gäller historiken kring fordonet.

Avgifter Medlem i MHRF-ansluten klubb
Icke medlem i MHRF-ansluten klubb
Grundbelopp 2 000 kr 3 000 kr
Tillägg 1 timma 800 kr 1 000 kr
Tillägg 2 timmar 1 600 kr 2 000 kr
Tillägg 3 timmar 2 400 kr 3 000 kr
Tillägg 4 timmar 3 200 kr 4 000 kr
Tillägg 5 timmar 4 000 kr 5 000 kr
Max belopp 6 000 kr 8 000 kr

Beloppet kan återbetalas om MHRF inte kan utfärda ett intyg. Återkallas ansökan när utredning påbörjats sker ingen återbetalning.

Ersättning till fordonsgranskaren

MHRFs utser en fordonsgranskare då varje fordon enligt de nya föreskrifterna måste granskas fysiskt. Fordonsgranskaren kontaktar dig. Ni stämmer av ersättning och var fordonet ska granskas innan denne åtar sig uppdraget.

Ersättningen bör omfatta exempelvis resa, eventuellt boende, och den tid som fordons-granskningen tar. Resekostnaderna kan vara direkta utlägg för till exempel bil-, tåg-, flyg- och båtresa eller färd med eget fordon.

De nya och ändrade föreskrifterna

Du kan läsa mer om de nya föreskrifterna om ursprungskontroll, teknisk identifiering och registreringsbesiktning här. De nya föreskrifterna är följande: