Import och export av historiska fordon

Här tar vi upp några av de regler som du behöver ha koll på när du köper eller säljer ett fordon utanför Sverige.

”Ett dokumenterat historiskt fordon kan vid in- och utförsel över den svenska gränsen inte klassificeras om som avfall mot ägarens egna vilja!”

När ett historiskt fordon (= äldre än 30 år) förs in till Sverige är det möjligt under vissa förutsättningar att få fordonet undantaget från tullavgifter och även få momsen nedsatt. När ett historiskt fordon lämnar landet kan det omvänt beröras av reglerna för det nationella skyddet för utförsel av vissa kulturföremål.

Avfall eller kulturarv?

Ett helt annan fråga som kan uppstå vid den svenska gränsen är tillsynsmyndigheternas skyldighet att avgöra om den aktuella importen/exporten kan bedömas utgöra ”transport av avfall”. Då gäller andra regler baserat på miljölagstiftning. Motorhistoriska Riksförbundet har under flera år arbetat mycket aktivt kring detta. Speciellt när det gäller in- och utförsel av historiska fordon.

Vad som gäller har nyligen prövats rättsligt. Och med stor framgång. Ett dokumenterat historiskt fordon kan vid in- och utförsel över den svenska gränsen inte klassificeras om som avfall mot ägarens egna vilja! Det är det som gäller just nu.

Regler kan dock ändras, det har vi inom MHRF en mångårig erfarenhet av. Om fordonet du köper eller säljer från/till utlandet inte är i trafik är vårt råd att du i god tid tar reda på gällande regler och också noga tar del av Naturvårdsverkets skriftliga vägledning till myndigheter och enskilda i dessa frågor.

MHRF jobbar fortsatt med frågan. Du kan läsa om det här.