Införsel och import av historiska fordon

Vid införsel av fordon från Europeiska unionens medlemsländer utgår ingen tull eller moms. Vid import från länder utanför EU finns det möjlighet att få ditt fordon klassat som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse.

Införsel av historiskt fordon

Vid införsel av fordon från Europeiska unionens medlemsländer utgår ingen tull eller moms. På Tullverkets hemsida finns information om vilka områden som omfattas av den fria rörligheten inom EU liksom de områden som inte gör det.

Förtullning av så kallade samlarfordon vid import

Vid import från tredje land (= länder utanför EU) finns det möjlighet att få ditt fordon klassat som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse. Fordonet ska då, utifrån Tullverkets regelverk, uppfylla nedanstående tre kriterier. Det ska vara:

  • i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar
  • 30 år eller äldre
  • av en modell eller typ som inte längre tillverkas.

Detta omfattar även originaldelar och tillbehör till samlarfordon och att dessa är minst 30 år gamla och heller inte längre tillverkas. Om fordonet, delarna eller tillbehören uppfyller dessa kriterier medges tullfrihet och momssatsen blir samtidigt reducerad till 12 procent.

Tullfrihet och andra fordon

Tullfriheten kan även omfatta andra fordon om du kan visa att det:

  • har använts i samband med en historisk händelse
  • är ett tävlingsfordon som konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.