Utförsel och export av historiska fordon

Ditt historiska fordon är en del av Sveriges kulturarv. Det är något för oss att värna, att vara stolta över och att glädjas åt. Samtidigt innebär det ett ansvar. Äldre transportmedel räknas som kulturföremål, vilket innebär att vissa historiska fordon kan omfattas av särskilda regler för utförsel och export.

”Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar dig som fordonsägare och handlare att visa ansvar genom att följa bestämmelserna.”

Tillståndsgivande myndighet är Nordiska museet. Det handlar dock inte om något förbud. Avslag är ovanliga, och det finns flera uttalade undantag, till exempel vid arv och emigration.

Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar dig som fordonsägare och handlare att visa ansvar genom att följa bestämmelserna.

Krav på ansökan för utförseltillstånd

Historiska fordon som omfattas av reglerna om utförseltillstånd ska oavsett ursprung vara äldre än 100 år, ha ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och att det kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år. (OBS att 75-årsperioden inte behöver vara sammanhängande).

Ansökan om utförseltillstånd sker enligt kulturmiljölagen och avser försäljning inom EU samt till EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Krav på ansökan för utförseltillstånd och eventuell exportlicens

Historiska fordon som kan omfattas av reglerna om utförseltillstånd ska oavsett ursprung vara äldre än 100 år, ha ett värde mellan 100 000 SEK och 50 000 EUR och som kan antas ha funnits i Sverige i minst 75 år. Observera att 75-årsperioden inte behöver vara sammanhängande.

Ansökan enligt kulturmiljölagen. Kontroll enligt EU-förordningen om föremålet som ska exporteras utanför EUs tullområde vid försäljning utanför EU och EFTA-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Krav på ansökan för exportlicens

En ansökan om exportlicens måste upprättas vid utförsel av historiska fordon som är äldre än 75 år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR. Detta oavsett hur lång tid fordonet har funnits i Sverige. Om föremålet ska exporteras utanför EUs tullunion sker kontrollen enligt EU-förordningen.

Tullunionen

Samtliga EUs medlemsstater ingår i tullunionen, men den tillämpas inte av alla. Sådana territorier finns i Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland.

Tullunionen omfattar även ett antal länder utanför EU. Dessa är:  Andorra, Monaco, San Marino och Turkiet.