Ansökan om ursprungskontroll

Fordon som ska registreras i Sverige måste genomgå en av Transportstyrelsen fastställd process (se länk nedan).

”När köpet är gjort säger vår erfarenhet att säljaren inte alltid är lika villig att hjälpa till.”

Det första steget i processen är en ansökan om Ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Den fastställer det aktuella fordonets ursprung, att det inte är stulet och att fordonshandlingarna är äkta och giltiga. När du ansökt kan Transportstyrelsen ibland be dig komplettera med ett intyg från MHRF. Du ansöker om intyg med hänvisning till Transportstyrelsens ärendenummer.

Ursprungskontrollen är en mycket viktig del i registreringsprocessen. Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar att du vid ett fordonsköp, såväl i som utanför Sverige, alltid gör så långtgående efterforskningar som möjligt om fordonets bakgrund. Se också till att få med dig så mycket handlingar som möjligt knutna till fordonet. När köpet är gjort säger vår erfarenhet att säljaren inte alltid är lika villig att hjälpa till.

Kontrollera också – före köpet – att fordonets samtliga identitetsmärkningar återges korrekt utifrån fordonets ursprungliga registreringshandlingar och att de har sin motsvarighet på fordonet i form av chassinummer, motornummer och övriga angivna identiteter.

Har du frågor rörande ditt fordon och hur MHRF kan hjälpa dig när du ska ansöka om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen kontaktar oss på: intyg@mhrf.se

Kom ihåg!

En godkänd ursprungskontroll är knuten till dig som person och kan inte överlåtas. Den gäller sedan 2019 i fem år från utfärdandedatum.