Säkerhetskrav på fordonet

För att få MHRF-försäkring krävs två saker för alla fordon utom mc och moped.

”Om du bryter mot aktsamhetskravet […] gör vi normalt avdrag med 25 procent på ersättningen. Avdraget kan i allvarligare fall bli större, till och med så att du inte får någon ersättning alls.”

Folksams villkor för MHRF-försäkringen

Batterifrånskiljare (huvudströmbrytare/hängsäkring)

Motorhistoriska Riksförbundet rekommenderar en batterifrånskiljare i metall med metallvred åtkomlig inifrån bilens kupé. Den ska tåla 100A kontinuerligt och 500A under fem sekunder. Som alternativ rekommenderar MHRF en batterifrånskiljare monterad direkt på batteriets minuspol.

Vissa tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och framåt tappar alla elektroniska inställningar om spänningen bryts. Då kan en huvudbrytare eller en batterifrånskiljare och en ledning med 10A hängsäkring parallellt med frånskiljaren vara ett alternativ.

Handbrandsläckare

MHRF och Folksam accepterar endast en minst 2 kg-handbrandsläckare av pulvertyp (13A89BC). Folksams tekniska experter följer givetvis utvecklingen, men andra typer som finns på marknaden uppfyller ännu inte kraven då dessa är brandbekämpare och inte brandsläckare.

Tänk också på att normal livslängd på en pulversläckare är cirka tio år. Därefter försvinner ofta trycket och pulvret klumpar ihop sig.