Hur får fordonet förvaras?


I villkoren för MHRF-försäkringen finner du alla bestämmelser kring förvaring. Här nämner vi i korthet de viktigaste punkterna. Om det inträffar en skada och du inte följt villkoren kan ersättningen bli nedsatt.

Vid hemorten ska ett MHRF-försäkrat fordon nattetid förvaras i ett låst utrymme, garage eller motsvarande. Carport är inte godkänd. Naturligtvis får det inte förvaras på gatan.

Utanför hemorten, till exempel under en resa, ska fordonet lämnas eller förvaras på så betryggande sätt som möjligt. Försök göra det så svårt som möjligt för den som kan vilja stjäla fordonet eller delar till det. Lås ordentligt och ta bort vredet till huvudströmbrytaren.

Med hemort menas den plats där fordonet normalt förvaras. Det kan till exempel även vara ett fritidshus eller garage på annan ort än där ägaren är skriven.Garage med fler än 30 fordon 
Grundkravet är att fordonet ska förvaras i ett låst utrymme med max 30 fordon. Om du tänker förvara ditt fordon i ett garage där det finns fler än 30 andra fordon krävs godkännande av garaget från MHRF och Folksam. Kontakta MHRF för mer upplysningar.

Om du själv har eller delar garage med andra som har MHRF-försäkrade fordon och det sammanlagda värdet överstiger 30 prisbasbelopp, krävs också godkännande av garaget. Fordon för mer än 30 prisbasbelopp
Om du vill ha ett fordon försäkrat för mer än 30 prisbasbelopp, cirka 1 300 000 kr, krävs godkännande av garaget innan vi godkänner värdet. Så länge garaget inte är godkänt kommer maximalt försäkringsvärde att sättas till 30 prisbasbelopp. Hur får jag garaget godkänt?
Hämta checklista och övrig information i länkrutan till höger. I första hand fyller du själv i protokollet och skickar det till Folksam för godkännande. Vid behov skickas en skadetekniker ut för besiktning på plats. 


För ytterligare tips om stöld- och brandsäkerhet, se länkar till höger.

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?