Hur får fordonet förvaras?

Här nämner vi i korthet de viktigaste punkterna om hur fordonet får förvaras. I övrigt hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

”Fordonet ska, då det nattetid parkeras på hemorten, förvaras i låst utrymme för maximalt 30 fordon som är säkert ur brand- och stöldsynpunkt. Om utrymmet innehåller fler än 30 fordon kan MHRF för Folksams räkning efter skriftlig ansökan utfärda skriftlig dispens.”

Folksams villkor för MHRF-försäkringen

På hemorten ska ett MHRF-försäkrat fordon nattetid förvaras i ett låst utrymme, garage eller motsvarande. Carport är inte godkänt.

Utanför hemorten, till exempel under en resa, ska fordonet lämnas eller förvaras på ett så betryggande sätt som möjligt.

Med hemort menas den plats där fordonet normalt förvaras. Det kan till exempel även vara ett fritidshus eller garage på annan ort än där ägaren är skriven.

Garage med fler än 30 fordon

Grundkravet är att fordonet ska förvaras i ett låst utrymme med maximalt 30 fordon. Om du tänker förvara ditt fordon i ett garage där det finns fler än 30 andra fordon krävs dispens från MHRF. Det krävs att det är ett samlarbilsgarage, det går inte att få dispens för ett hyresgarage för fler än 30 bilar. Har garaget gallerburar gäller det antalet innanför varje bur, upp till 30 stycken fordon.

Garage med fordon värda mer än 30 prisbasbelopp totalt

Om du själv har, eller delar, garage med andra som har MHRF-försäkrade fordon och det sammanlagda marknadsvärdet av dessa överstiger 30 prisbasbelopp, krävs ett godkännande av garaget.

Fordon för mer än 30 prisbasbelopp

Om du vill ha ett fordon försäkrat för mer än 30 prisbasbelopp, cirka 1,4 miljoner kronor, krävs godkännande av garaget innan vi godkänner försäkringsbeloppet. Så länge garaget inte är godkänt kommer maximalt försäkringsvärde att sättas till 30 prisbasbelopp.