Historik

 

Under 50-talet bildades de första klubbarna för äldre fordon i Sverige. Det fanns då inga möjligheter att försäkra äldre fordon enligt speciella regler, vanlig försäkring var dyr och eventuell ersättning låg.

Sedan Motorhistoriska Riksförbundet bildats 1969 inleddes förhandlingar med flera försäkringsbolag för att alla MHRF-anslutna klubbars medlemmar skulle kunna teckna en förmånlig försäkring för de gamla fordonen. Ett villkor från Motorhistoriska Riksförbundets sida var att förbundet (med hjälp av klubbarna) skulle svara för riskgranskningen av ansökningarna, arkiveringen och vården av samtliga ansökningar med bilagor och fotografier. Motorhistoriska Riksförbundet ville också ha fullständig insyn i bolagens kostnader för försäkringen och inflytande när det gällde premier och självrisker. Ytterligare ett viktigt krav var att skadehanteringen skulle ske centralt och att lokala skadereglerare normalt inte skulle användas.

I samarbete med Folksam lanserades "MHRF-försäkringen" 1975. Den kopierades sedan under 80-talet av flera andra bolag.Skillnaden mellan MHRF-försäkringen och liknande försäkringar

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring  inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare men de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader. 


Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Kalendarium - Interna evenemang

Historier ur verkligheten

Klicka för större bild.

"Sverige har blivit en Mustang fattigare!
Försäkra i MHRF. Grymt bra handläggning gjorde förlusten mentalt hanterbar, säger Leif (...)."
Saxat ur Classic Mustang Club Swedens medlemstidning Mustang Forum nr 3/4 2014.

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?