Självrisker

MHRF-försäkringen är en förmån som förutsätter att du är medlem i en MHRF-ansluten klubb. Upphör ditt medlemskap upphör med andra ord försäkringsförmånen att gälla.

Råkar du ut för en skada, och det visar sig att du inte är medlem i någon MHRF-ansluten klubb, måste du räkna med att det inte blir någon ersättning för skadan.

Trafik 1 000 kr
Vagnskada* 1 500 kr
Brand och stöld1 000 kr
Räddning1 000 kr
Glas1 500 kr
Glaslagning0 kr
Rättsskydd20% av kostnad, lägst 1 200 kr

*Om annan person än du som har MHRF-försäkringen, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk utöver ordinarie självrisk. Läs mer i villkoren som du hittar här.