Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
När du köper ett fordon som är i trafik (påställt) krävs en giltig trafikförsäkring. Kontakta Folksam i Kramfors på telefon 0612-853 50 och teckna en vanlig försäkring. Inbetald ej utnyttjad premie överförs till din MHRF-försäkring när den är beviljad. Annars riskerar du att få straffavgifter från Trafikförsäkringsföreningen.
Alla med giltig behörighet får köra men om annan person än du som har försäkringen, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk utöver ordinarie självrisk. Tänk på att det endast är personer födda före den 1 oktober 1994 som får köra moped klass II (30 km/h moped) utan förarbevis. Se försäkringsvillkoren. Inga MHRF-försäkringar gäller för övningskörning.
Ja, det är ett krav att ha tillgång till ett bruksfordon i hushållet. För fordon äldre än 1969 och mopeder finns inget formellt krav på bruksfordon då det förutsätts att det MHRF-försäkrade fordonet inte används till vardags.
Ja, fordonet ska förvaras på lämpligt sett ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska på hemorten förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme.
Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare samt monterad batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupé, i andra hand en batterifrånskiljare som är monterad direkt på batteriets minuspol. Du ska snabbt kunna bryta strömmen vid brandfara. Du kan ansöka om undantag från batterifrånskiljare för tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och senare men i första hand ska en parallell kabel med svag hängsäkring monteras så att spänningen till elektroniken ej bryts.
Studenter, brudpar, filminspelning. Om du inte begär ersättning för dessa tjänster, har du en gällande MHRF-försäkring. Tar du betalt för dessa tjänster och du råkar ut för en skada kan ersättning minskas eller helt utebli. Kontrollera om filmbolaget har ansvarsförsäkring och hur och för vad den gäller.
Fordonet ska ägas och brukas uteslutande för nöjeskörning och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bland annat att det inte får användas för körningar till och från arbetsplats eller för att åka och storhandla. Någon enstaka körning till jobbet för att visa fordonet för arbetskamraterna går bra. Likaså att handla mjölk småhandla på väg hem från bilträffen. Men det ska alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen. Övningskörning är ej tillåten. Fria mil. Försäkringen gäller utomlands i maximalt 60 dagar och inom länderna anslutna till Gröna korts-avtalet,
MHRF-försäkringen är en året runt försäkring som inte ändras vid en eventuell avställning. Om du ställer av ditt fordon och får ett brev från Transportstyrelsen om att du har en trafikförsäkring trots att fordonet är avställt, kan du bortse från myndighetens brev som inte tar hänsyn till att du har en speciell förmån med speciella förutsättningar.
MHRF-försäkringen är en speciell förmån som förutsätter att du är medlem i MHRF ansluten klubb. Upphör ditt medlemskap så upphör förmånen vid nästkommande årsförfallodag på försäkringen. Råkar du ut för en skada och det visar sig att du inte är medlem i någon klubb får du räkna med att det inte blir någon ersättning.
Försäkringen följer inte med fordonet. Den nya ägaren måste vara med i en klubb och ansöka om en egen försäkring. Om det befintliga underlaget vi har om fordonet, besiktningsprotokoll och bilder, är yngre än 10 år, kan befintligt försäkringsunderlag användas. i varje fall krävs en ny ansökan för den nya ägaren. Det är viktigt att inte skriva över fordonet på den nye ägaren innan besked om godkänd ansökan ges. Så länge dödsboet betalar premien kan fordonet ägas av dödsboet tills ny försäkring är klar.
Fordonet är kopplat till den klubb som du sökte genom från början. Men du kan byta klubb för ditt försäkrat fordon, exempelvis om du vill samla flera fordon hos en klubb eller själv byter klubb. Kontakta MHRF-försäkringen.
Om du har en försäkring där ditt fordon är påställt (i trafik) i Transportstyrelsen, tas försäkringen bort med automatik när ägarbytet registrerats hos myndigheten som meddelar Folksam som är försäkringsgivaren om ägarbytet. I annat fall får du kontakta MHRF-försäkringen för borttag av befintlig försäkring.
Maximalt försäkringsbelopp anges som antal prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs årligen av regeringen. Vid ansökan anger fordonets ägare vad hen anser sig kunna sälja fordonet för i Sverige idag. Det är alltid rimligt aktuellt marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan som gäller vid skadeersättning efter en totalskada. Maximalt försäkringsbelopp är 100 prisbasbelopp.
Försäkringen förnyas varje år och det är viktigt att du själv bevakar att du har rätt försäkringsbelopp på din försäkring. I MHRF-försäkringen krävs ett nytt besiktningsprotokoll och nya bilder som visar fordonets skick i ord och bild var tionde år.
I alla försäkringsalternativ (utom lager-, respektive flermopedsförsäkring) ingår 1 (ett) prisbasbelopp i ditt försäkringsskydd för det försäkrade fordonets reservdelar.
Räddningsförsäkringen tar hand om dig och ditt fordon om något händer när ni är ute och kör. Den ser till att fordonet kommer till verkstad eller hem. Den kan däremot inte utnyttjas från hemmagaraget, exempelvis för att fordonet inte startar efter vintern.
Variant av helförsäkring. Har du sedan minst ett år en gällande MHRF-helförsäkring för ett fordon som är 20 år eller äldre, kan du ansöka om MHRF-försäkring för fordon äldre än tio år, rullande tio års gräns. Dessa ska vara av klar samlarfordonskaraktär, alltså intressanta att spara på för framtiden. Det kan röra sig om exklusivare fordon eller vardagsfordon som bevarats i mycket gott skick, men de ska i alla sammanhang behandlas precis som de äldre fordonen och aldrig användas för vardagskörning. Samma sak gäller för en modern motorcykel.
Variant av helförsäkring där vi accepterar fordon som är under renovering eller i sämre bruksskick. Fordonet ska vara i trafiksäkert skick d.v.s. godkänd av besiktningsorgan för färd på allmän väg. När renoveringen är klar går det bra att ansöka om en ändring till vanlig helförsäkring. I övrigt samma omfattning som helförsäkring.
Variant av helförsäkring där MHRF accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, exempelvis med moderna fälgar, annan motor, motivlack eller annan inredning.
En försäkring för dig som har ett fordon utan registreringsnummer och även för tung lastbil och buss. Försäkringen gäller maximalt ett år och kan inte förnyas eller förlängas. Försäkringen gäller för att du ska kunna ta dig fram och tillbaka till från verkstad, garage och besiktningsstation så att du kan få fordonet inregistrerat i Transportstyrelsen. Försäkringen gäller inte för att köra med fordonet i andra ändamål än ovan. Försäkringsbeloppet motsvarar maximalt tre (3) prisbasbelopp oavsett om fordonet kan ha ett högre marknadsvärde. För korttidsförsäkringen räcker det med en godkänd ansökan och en profilbild som visar hur fordonet ser ut vänster eller höger.
Enbart avsedd för avställda fordon i Transportstyrelsen, ej i trafik. Det kan gälla fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas under en längre tid eller för museiföremål som aldrig rullar. Det kan också gälla för tävlingsfordon som enbart brukas på bana. Gäller ej under tävling, men vid transporter på släp och trailer samt i garaget och parc fermé.
Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Fordonet ska vara avställt i Transportstyrelsen eller inte registrerat alls. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, flak eller dylikt, men inte då det bogseras eller körs för egen maskin.
Gäller enbart för oregistrerade och avställda fordon. Enbart för orenoverade fordon och orenoverade delar till dessa. Så snart du påbörjar en renovering upphör denna försäkring och bör då ha ersätts av en renoveringsförsäkring. En och samma lagerförsäkring kan gälla för flera fordon men det sammanlagda försäkringsbeloppet kan ej överstiga motsvarande totalt 6 prisbasbelopp. För mer information kontakta MHRF-försäkringen.

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?