Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

MHRFs framställningar och hemställningar

Januari 2019
Motorförsäkringsdirektivet

Motorhistoriska Riksförbundet har bett de svenska parlamentarikerna i IMCO, Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd, att stödja de förslag som nu arbetats fram som kompromisser till ändringar i direktivet. Det rör sig om förslagen CA1, 3a och 4 som återges i dokumentbilagan nedan.

  • CA 1 on the definition of “use of a vehicle”
  • CA 3a on vehicles intended for motorsports
  • CA 4 on the use of a vehicle in traffic vs. non-traffic

Att anta dessa ändringar kommer att bidra till att undvika en situation där historiska fordon som inte används måste vara försäkrade (det vill säga fordon i museer, de som återställs eller som inte används) och skulle undvika problem och kostnader som uppstår genom ett försäkringsbehov för historiskt fordonsmotorsport

I bilagan ”20190117 skäl" kan du läsa mer MHRFs motiv.
 

 

Augusti 2018
MHRFs framställan till Näringsdepartementet och Tomas Eneroth avseende bl a uppvisning på väg, ursprungskontroll, miljözoner och utförsel av fordon.


Juni 2016
Transporthistoriskt nätverks framställan till Kultur och demokratiministern om dialog rörande kulturarvspropositionen

 


Augusti 2015

MHRFs framställan efter Transportstyrelsens hearing om besiktningspaketet, (Direktiv 2014/45/EU), den 10 juni i Solna.

 


April 2015
Framställan till Transportstyrelsen avseende kommande förslag till föreskrifter om avgifter från och med den 1 januari 2016 inom vägtrafikområdet

MHRF har i framställan bland annat bett om undantag från vägtrafikregisteravgiften i sin helhet alternativt att den debiteras med samma belopp gällande tre år istället för ett för de historiska fordonen. MHRF förordade också ytterligare sänkning av avgiften för ursprungskontroll från 600 kronor till 400 kronor. Vidare menade MHRF, som ett led i att uppfylla de transportpolitiska målen gällande miljö, att Transportstyrelsen åter gör det möjligt för den som beställer fordonsskyltar att även beställa fästanordningar.


MHRF lyfte också fram att Transportstyrelsen i samband med regeringsuppdraget avseende att identifiera kulturhistorisk verksamhet underlåtit att etablera kontakt med en expertinstans inom vägtrafikområdet till skillnad från de experter som finns inom järnväg, flyg och sjöfart.

 April 2015
Hemställan till Näringsministern angående EU-kommissionens förslag till regler för att förenkla rörligheten för motorfordon inom den gemensamma marknaden

MHRF ber Näringsdepartementet stödja och agera så att parlamentets tre ändringsförslag, men med den entydiga tolkningen av historiskt fordon som varande 30 år eller äldre, vinner gehör inom EU.

 April 2015
Framställan till Justitieministern avseende utredningen om lagstiftning mot framförande av fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon

I denna ber vi Justitieministern komplettera det uppdrag som givits överåklagare Gunnel Lindberg att även omfatta ett tydligt undantag i kommande lagstiftning för att säkerställa ett kulturhistoriskt korrekt bevarande av historiska utryckningsfordon liksom att de även i framtiden kan visas för dagens och kommande generationer på allmän plats.
 Mars 2015
Dialogmöte med Naturvårdsverket 

Mötet avsåg att diskutera finansieringslösningar för omhändertagande av uttjänta och övergivna fordon samt ersättning till bilägare vid inlämnande av uttjänta bilar till auktoriserad bilskrotare.
 

 

 

 


 

 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?