Motorhistoriska Riksförbundets huvuduppdrag

Vi jobbar för dig och skyddar ditt intresse.

”För gårdagens fordon på morgondagens vägar.”

Motorhistoriska Riksförbundet har i över femtio år varit den fordonshistoriska rörelsens främsta företrädare för skydd av grunderna inom vår rörelse – möjligheten att bevara och fortsatt fritt få använda historiska fordon på våra vägar. Det arbetet har lyckats väldigt bra. Få länder i världen har en så liberal inställning till de äldre fordonen som just Sverige.

Vi bedriver detta arbete genom vårt kansli, vår styrelse och vårt myndighetsråd i dialog med våra medlemsklubbar och dess enskilda medlemmar.

Genom vårt interna arbete, i dialog och samverkan med andra, är MHRF företrädaren för dig och den fordonshistoriska folkrörelsen genom våra aktiva kontakter med myndigheter, riksdag, regering samt EU-parlamentet när det gäller frågor som har en avgörande betydelse för ditt fordonsinnehav och brukandet av detta.

MHRF samverkar

Motorhistoriska Riksförbundet samverkar med systerorganisationer globalt, nätverkar med andra transporthistoriska förbund samt för en löpande dialog med många andra, till exempel Sveriges motorcyklister, American Car Club Sweden, Sveriges fordonsbyggares riksorganisation och Kungliga automobilklubben.

Vi är också internationellt aktiva med våra nordiska motsvarigheter samt i världsorganisationen för de historiska fordonen, FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

MHRF gör skillnad

I en föränderlig värld blir små frågor ibland stora och det är då Motorhistoriska Riksförbundet har gjort skillnad. Vår roll rörande fordonsskatt, miljözoner, tull och kontrollbesiktning är väl kända. MHRFs agerande i dessa frågor har haft en direkt positiv betydelse för alla berörda. Likaså är vårt engagemang i de dagsaktuella frågorna kring import, drivmedel och ursprungskontroll av betydelse.

Ditt aktiva medlemskap i en MHRF-ansluten klubb gör att vi fortsatt har full kraft att driva frågor som gör att historiska fordon, på samma sätt som i dag, kan användas fullt ut även i framtiden.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.