Upprop mot ELV!

EUs ELV-förordning (End of Life Vehicle) ett hot mot fordonshobbyn – var med och skapa opinion!

”Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring.”

Klicka för att läsa broschyren i skärmen!

Var med och rädda vårt kulturarv!

Fordonshobbyn är hotad. DU kan hjälpa till att rädda den på flera sätt!

Informera om ELV-hotet!

Sprid ordet i dina informationskanaler! Skriv ut informationsbladet (eller bara löpsedeln) för utdelning eller klicka på bilden intill så kan du:

  • dela PDFn (som har klickbara länkar)
  • alternativt högerklicka och spara löpsedeln som bild för digital spridning

Protestera mot ELV!

Protestera mot förslaget genom att kontakta nedanstående mottagare. Tänk på att verbala råsopar mot vare sig EU eller dess representanter troligtvis inte gynnar vår sak och kan istället få motsatt effekt. Det är bättre att istället använda sig av fakta som presenteras på denna sida.

Namninsamling?

MHRF har ingen egen namninsamling, men de går att hitta på nätet om du söker på ELV och NAMNINSAMLING.

Följ – och gilla – MHRF på Facebook!

ELV-nyheter i korthet

Senaste nytt hittar du bland nyheterna på www.mhrf.se. I MHRFs pressrum (under Om oss i media) hittar du det mesta från mediernas bevakning om ELV.

  • Sverige står för 20 procent av ELV-kritiken som skickades till EU-kommissionen i december, MHRF har (fortfarande!) ytterligare frågetecken till EU-kommissionen och i Sverige hölls en interpellationsdebatt om ELV-hotet onsdagen den 20 december (klicka här för att läsa mer!).
  • EU-parlamentariker och riksdagsledamöter skriver i Expressen Debatt (22/11):  Vår fordonskultur hotas av tvång på skrotning

Tips: Följ MHRF på Facebook för att veta när det läggs ut en nyhet!

Vad handlar ELV om?

Motorhistoriska Riksförbundet har mottagit Regeringskansliets remiss om EU-kommissionens förslag att ändra det nuvarande ELV-direktivet, som är en rekommendation, till en förordning som blir tvingande och ska gälla för alla fordon inom EU. Förslaget, som det nu är utformat, innebär stora negativa och långtgående konsekvenser för bevarandet och ägandet av alla fordon. Förslaget till förordning berör köp, försäljning, rätten till ägande av fordon, delar och komponenter, reparation, renovering, restaurering, konservering och ändring. Det innefattar även vad som ska utgöra ”avfall” och vem som bestämmer detta samt straff för den som bryter mot reglerna.

I förslaget saknar ägarens avsikt med fordonet betydelse och denne kan på anmodan från myndighet tvingas lämna fordonet för återvinning om det betecknas som ”avfall”. Vid en försäljning blir ägaren skyldig att för köparen visa att fordonet inte utgör ”avfall”. Metoden att skilja ett begagnat fordon från ”avfall” föreslås vara antingen resultatet av senaste kontrollbesiktning eller ägarens bevis att fordonet uppfyller kontrollbesiktningskraven och/eller att fordonet är reparerbart till en kostnad som inte överstiger marknadsvärdet.

Allt detta innebär ett åsidosättande av den gängse äganderätten till ett fordon. Det är oklart vilka historiska fordon som kan komma att undantas och hur man ser på demonterade sådana.

Så här drabbar ELV oss i Sverige!

Reglerna kring fordon i trafik är olika utformade i EUs medlemsländer. Oftast har andra länder mycket snävare regelverk än Sverige, där vi har särskiljande regler för fordon som är i originalutförande, ändrade, ombyggda, uppbyggda, amatörbyggda, tävlingsfordon samt A-traktor eller EPA-traktor. Vi bestämmer själva över våra fordons ”öde”, till exempel om de ska behållas, säljas, köpas, skrotas eller utgöra reservdelar. Inga av dessa gynnsamma svenska regler tas hänsyn till i det nya EU-förordningsförslaget! I stället ska ett historiskt fordon vara komplett, underhållet och i originalskick för att inte utgöra avfall.

EUs vägledning, Guideline No 9, som avser gränsöverskridande transporter av fordon föreslås införas i förordningen med bindande verkan. Länsstyrelsernas tillämpning av den vägledningen ställde tidigare till det rejält i Sverige för exportörer och importörer.

I Naturvårdsverkets konsekvensanalys till Regeringskansliet har inte Transportstyrelsens frågor på ELV-förslaget inför kommande förhandlingar beaktats.

MHRF konstaterar

Förslagen saknar i många fall motsvarighet i svensk rätt och går emot den svenska praxisen och synen på våra fordon, samhällsnyttan och folkrörelsen. Andemeningen är att ägarens rätt till sin egendom får stryka på foten för det allmänna samhällsintresset att återvinna material och ämnen.

MHRF anser

Det är osannolikt att illegal hantering av fordon skulle minska med en ny förordning. De som drabbas är i stället de som har ett ärligt och legitimt syfte med sitt fordonsinnehav. Detta tillsammans med EU-ländernas olika nationella regler gör att ELV-direktivet fortsatt bör vara ett direktiv (en rekommendation). Nuvarande svenska regler bör vara tillräckliga när det gäller miljöaspekten.

En ej godkänd kontrollbesiktning ska inte utgöra instrument för att bedöma att ett fordon är avfall, eller förhindra ägarbyten och export.

Ägarens avsikt ska avgöra fordons och delars existens, inte skicket.

MHRFs arbete

Motorhistoriska Riksförbundets huvuduppdrag är att utgöra ett samlande organ för rörelsen som företräder dess intressen. Detta sker genom kontakt med myndigheter, riksdag, regering och EU. Vi verkar för att det fordonshistoriska kulturarvet fortsatt ska kunna användas, bevaras och utvecklas. Under de drygt 50 år förbundet funnits har vi arbetet för, och åstadkommit, rimliga villkor för historiska fordon och dess ägare samt skapat förståelse för de historiska fordonen som kulturarv. Inget annat land har lika liberala regler för sitt äldre fordonsbestånd som vi har här i Sverige.

MHRF kämpar naturligtvis för att det nya EU-förslaget inte ska bli verklighet, precis som vi gjort med alla andra hot sedan 1969, så att vi fortsatt kan köra gårdagens fordon på morgondagens vägar. Bland annat har vi begärt möte med flera av Riksdagens utskott för att synliggöra och bringa klarhet i effekterna av förslaget. Vi svarar också på Regeringskansliets remiss. Efter att remissvaret skickats in den 4 november kommer man att kunna ta del av det på vår hemsida mhrf.se.

Hotet är påtagligt. Och det är bråttom då processen redan är igång!

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Jan Tägt sakkunnig fordon och regelverk

Riksdagspartierna om ELV inför EU-valet

Motorhistoriska Riksförbundet har inför EU-valet den 9 juni frågat riksdagspartierna hur de ställer sig till EU-kommissionens förslag till en ny ELV-förordning som presenterades i juli 2023. Det fem frågorna har ställts mot bakgrund av att delar i förslaget bland annat åsidosätter den grundlagsskyddade äganderätten.

Klicka här eller på bilden för att läsa deras svar!

Fordonsorganisationerna samlade inför hearingen om ELV på regeringskansliet. Klicka för att läsa mer! Foto: SMC

Nätverk på gemensam väg

Bil- och mc-konsumenter, fordonsrenoverare och -byggare samt motorsportintresserade har nu fått en gemensam kraft när fordonsrörelsen samlas i Nätverk på gemensam väg. Klicka här eller på bilden för att läsa mer!

I Nätverk på gemensam väg ingår:

Vi har ett kulturarv att förvalta

Historiska fordon är så mycket mer än ett nostalgiskt inslag i trafiken. De utgör framför allt ett rullande museum. Inom den fordonshistoriska rörelsen finns teknisk kompetens och hantverkskunskaper som är viktiga att bevara för framtiden liksom kunskap om fordonens historia och hur de medverkat till samhällets utveckling.

2016 gjordes ett globalt erkännande av det fordonshistoriska kulturarvet av Unesco, FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Kulturarvet är en del av Motorhistoriska Riksförbundets huvuduppdrag.

Klicka för att se!

Kulturarvsexempel enligt MHRF

I detta avsnitt av Motornörd får vi träffa Urban som brinner för Fiat Topolino. Han åkte en Topolino första gången när han var sju år och köpte sin första 1998. I dag äger han åtta varav en är ett riktigt unikt exemplar från 1936 med endast 278 mil på mätaren! Dessutom har Urban mycket delar till andra Topolinoentusiasters glädje.

Som tur var gäller inte EUs ELV-förslag för då hade såväl bilar som delar kunnat klassats som avfall. Motorhistoriska Riksförbundet tycker tvärtom att det är upp till ägaren – och inte en myndighet – att bedöma huruvida det handlar om avfall eller fordon. MHRF är självfallet glada att Urban inte tyckte att sina bilar var avfall och därmed räddade och tar vara på detta kulturarv till allas vår glädje!

Foto: RM Sotheby’s

Avfallsexempel enligt ELV 1

20 fordon på auktion där alla är i behov av reparation. Fordonet närmast såldes på auktion för 1 900 000 USD. Tillsammans såldes dessa fordon för 20 000 000 USD! Reparationskostnaden lär vida överstiga slutbuden…

Ska dessa utgöra avfall? Ja! I alla fall enligt kommissionens förslag.

Foto: Bilweb Auctions

Avfallsexempel enligt ELV 2

Närmast i bild en Austin Seven från 1937 – ett ELV-fordon! Fordonet är 30 år och äldre. Anses det vara i originalskick? Och underhållet? Om inte är det sannolikt vid tillämpning av bilaga 1 del A 1 & 2 att fordonet tolkas som avfall!

Bilen såldes för 72 000 SEK. Tio till såldes på samma auktion, årsmodell 1923 till 1934, för 544 000 SEK! Slagavgiften tillkommer.

Foto: Bilweb Auctions

Avfallsexempel enligt ELV 3

Denna Rover 2200 TC 2205 från 1974, som gick för 3 000 SEK, kommer vid tillämpning av bilaga 1 del A 2 att tolkas som avfall då reparationskostnaderna överstiger marknadsvärdet.

Dessutom saknas en godkänd kontrollbesiktning i samband med ägarbytet.

 

Foto: Yle/Lucas Dahlström

Avfallsexempel enligt ELV 4

Yle sålde ut sina rekvista fordon nyligen. […] Hur mycket måste man då punga ut för att få hem en av dessa bilar? Då det handlar om en öppen budgivning är det förstås svårt att veta, men bolaget har tagit hjälp av en expert som värderat bilarna.
– Utgångspriset är från ett par hundra Euro upp till 10 000 Euro. De äldre bilarna är sällsynta och värdefulla, säger Maija Kalkas, chef på rekvisitaavdelningen på Yle.

De flesta av bilarna är inte registrerade och skulle inte heller klara besiktningen.
– Vissa av bilarna är så gamla att de bogseras till budgivningsplatsen och får   sedan bogseras till sitt nya hem, säger Kalkas. […]

ELV-fordon med andra ord…