Därför är ELV ett hot

Därför hotar lagförslaget om fordonsåtervinning – ”ELV-lagen” – fordonshobbyn.

”Om lagförslaget går igenom riskerar du att förlora äganderätten till ditt fordon – om det blivit klassat som avfall. Ditt syfte till att behålla ett fordon ska enligt förslaget inte spela någon roll.”

 

Bakgrund

För att minska tillverkningen av helt nya råvaror (till exempel metaller till batterier) vill Europakommissionen öka återvinningen av fordon så att mer material kan återanvändas till nödvändiga råvaror. Ökad återvinning skulle minska beroendet av producenter utanför EU, enligt EU-kommissionen en fördel både för unionen och för miljö- och klimatarbetet.

Redan nu finns lagar som styr hanteringen av uttjänta fordon, så kallade ELV (end of life-vehicles), men kommissionen menar att lagen behöver stärkas för att öka återvinningstakten. Därför föreslår EU-kommissionen att definitionen på när ett fordon är i för dåligt skick – och istället blir avfall – skärps och att ägare ska vara skyldiga att lämna sitt utdömda fordon till återvinning. Enligt lagförslaget ska det vara straffbart att inte lämna ifrån sig sitt avfallsklassade fordon. Enligt förslaget ska ingen ersättning betalas ut.

Möjliga konsekvenser

Om lagförslaget går igenom riskerar du att förlora äganderätten till ditt fordon – om det blivit klassat som avfall. Ditt syfte till att behålla ett fordon ska enligt förslaget inte spela någon roll.

Definitionerna på när ett fordon blir avfall är i lagförslaget snävt skrivna. Många idag vanliga och tillåtna reparationer kommer inte längre att vara möjliga. Det föreslås också leda till avfallsklassning om kostnaden för en reparation överstiger ett fordons marknadsvärde. Import- och export av renoveringsobjekt riskerar att omöjliggöras, då sannolikheten är stor att objekt klassas som avfall och därmed blir olagliga att föra över landsgränser.

Reglerna ska gälla alla fordon, även retroaktivt. Alla fordonsägare kan påverkas. Risken är att få nyare fordon kommer att överleva till 30-årsgränsen, där ett undantag föreslås. Definitionen av ett ”historiskt fordon” är dock i lagförslaget mycket snävare än nu så även entusiastbilar och veteranfordon som idag är godkända skulle kunna dömas ut.

Oklarheter

Förutom riskerna för såväl entusiast- som bruksfordon finns i lagförslaget inte angivet vilken instans som ska göra bedömningen om ett fordon är avfall – eller när det ska ske. Det är även oklart vilka som ska få hantera och sälja reservdelar. Konsekvenserna för både privatpersoner och verkstäder som reparerar och renoverar fordon är inte redovisade.

Vad händer nu?

Remissinstanserna, bland dem Motorhistoriska Riksförbundet, har lämnat sina synpunkter till Regeringskansliet. MHRF har begärt möte med riksdagens utskott, där Miljö- och jordbruksutskottet svarar för beredningen av EU-kommissionens förslag. Motorhistoriska Riksförbundet för även dialog med riksdagsledamöter som är särskilt intresserade av fordonsfrågor och arbetar tillsammans med systerorganisationer och internationella veteranfordonsförbundet FIVA för rimliga regler för fordonshobbyn.

Klicka för att lyssna!

Studio Klassiker reder ut ELV

Studio Klassiker avsnitt 118: Ett nytt förslag avsett att främja återvinning och kontroll på miljöfarligt avfall kan få oönskade konsekvenser för motorhobbyn. I värsta fall kan äganderätten upphöra. Studio Klassiker reder ut begreppen. Dessutom pratar de klassiska dieselbilar och inte minst Peugeot 504!

I studion Björn Meyer, Fredrik Nyblad och Carl Legelius.

Klicka för att lyssna!

Bildoktorn diskuterar ELV med MHRF

I premiäravsnittet av Bosse Bildoktorn och Hasse P: Saab Sonett blir elbil, EU-frågan som upprör och tipsen du inte kan vara utan. Utöver Bosse Andersson och Hasse Pettersson gästas programmet bland andra av Jan Tägt, sakkunnig inom fordon och regelverk på Motorhistoriska Riksförbundet.

Klicka för att se!

Bilweb Auctions diskuterar ELV med MHRF

I det här klippet förklarar Jan Tägt, Motorhistoriska Riksförbundets sakkunnige inom fordon och regelverk, vad ELV-förslaget innebär för Bosse ”Bildoktorn” Andersson och Peter Sundfeldt. Och framför allt varför det är ett hot mot fordonshobbyn.

Klicka för att läsa/se!

MHRF lyfter i SVT hoten med ELV

Förslaget till en ny EU-förordning om uttjänta fordon (så kallade ELV) har fått kritik av många motorentusiaster, men det har även väckt frågetecken hos svenska myndigheter. I klippet ger Jan Tägt, sakkunnig fordon och regelverk vid Motorhistoriska Riksförbundet, exempel på vad förordningen skulle kunna få för konsekvenser.

Klicka här!

Var med och påverka ELV!

Före 4 december, då EU ska få sitt svar från Regeringskansliet, finns fortfarande tid att påverka! Motorhistoriska Riksförbundet arbetar hårt med ELV-frågan. Även du kan hjälpa till.

Klicka här eller på löpsedeln för underlag och kontaktuppgifter om du vill göra din röst hörd hos beslutsfattarna och vara med och driva opinionsarbetet för att komma till rätta med lagförslagets baksidor!