FIVA

Fédération Internationale des Véhicules Anciens

”FIVA representerar ägarna av historiska fordon i kontakter med EUs olika beslutande organ samt FN och andra internationella sammanslutningar.”

Fédération Internationale des Véhicules Anciens

Motorhistoriska Riksförbundet är medlem i FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) som är den samlade globala kraften för den fordonshistoriska rörelsens intressen. FIVA grundades 1966 och verkar under devisen ”protection, preservation and promotion”. Det vill säga att skydda bevara och främja det fordonshistoriska kulturarvet. FIVA är vårt viktigaste internationella organ för våra historiska fordon med nationella medlemsförbund från 78 länder omfattande runt 2,5 miljoner fordonsentusiaster.

FIVAs huvudmål är att förhindra att nationell och internationell lagstiftning får negativ inverkan för ägare av historiska fordon och möjligheten att köra på allmänna vägar.

FIVAs organisation

FIVAs styrelse och kommittéernas ledamöter väljs av de nationella medlemsorganisationerna vid FIVAs årsmöte. FIVAs ordförande (president) var mellan 2008 och 2013 Horst Brüning, tidigare ordförande i Motorhistoriska Riksförbundet. Sedan 2016 är Peter Edqvist Senior Vice-President, även han en tidigare MHRF-ordförande.

FIVAs representation

FIVA har ett antal kommittéer med representanter från de olika medlemsländernas förbund. MHRFs styrelse finns i dag representerad i dessa genom förbundssekreterare Timo Vuortio som är ordförande i FIVA Utilitarian Commission (som har som uppgift att bevaka omvärldshändelser ur historiska nyttofordons perspektiv) samt förbundsordförande Kurt Sjöberg, som deltar i FIVAs Legislation Commission (lagstiftningsfrågor).

FIVA representerar ägarna av historiska fordon i kontakter med Europeiska unionens olika beslutande organ samt FN och andra internationella sammanslutningar bland andra :

  • FIVA är en non-govermental organisation, NGO, partner till Unesco som är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
  • FIVA har också status som konsultativ NGO till Att ha konsultativ status innebär bland annat rätt att delta vid FNs möten och konferenser. ECOSOC har rådgivande status i FN.
  • FIVA stödjer the European Parliament Historic Vehicles Group som är ett forum för parlamentsledamöterna för att diskutera EUs arbete som är relevant för historiska fordon. Gruppen är öppen för alla parlamentarikerna.
  • FIVA och TICCIH, International Committee for Conservation of the Industrial Heritage, för att bättre skydda och främja framtiden för världens historiska fordon och industriarv.
  • FIVA och organisationen för världens motorsport FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, samverkar i FIA-FIVA Relations Committee. Det gemensamma målet är att identifiera och utreda problem av gemensamt intresse och formulera strategier för att lösa dem.

FIVA och Unesco

2016 utropades till World Motoring Heritage Year, Motorhistoriska året, i hela världen. FIVA låg bakom firandet som skedde i samband med att FIVA firade 50 år. Som beskyddare av året stod Unesco, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur. Sveriges bidrag till året var Motorhistoriska dagen 6 juni.

 

FIVA Identity Card

Som Sveriges representant i FIVA utfärdar Motorhistoriska Riksförbundet FIVA Identity Cards, så kallade Fiva-pass, för fordon vars ägare är bosatta i Sverige. Behöver du ett sådant kort, kan du läsa mer om hur du ansöker om det här.